luni, 28 noiembrie 2011

Întrebări şi răspunsuri procedură civilă (01)

01. Definiţi dreptul procesual civil

Răspuns:
Reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea de judecată, de către instanţele judecătoreşti, a pricinilor privitoare la drepturi subiective şi interese legitime a căror protecţie sau valorificare se poate realiza numai pe calea justiţiei, precum şi executarea silită a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii.

02. După ce criterii se pot clasifica normele de procedură civilă?

Răspuns:

a) criteriul obiectului de reglementare;
b) criteriul conduitei prescrise;
c) criteriul sferei de aplicare.

03. Clasificaţi normele de procedură civilă după criteriul obiectului de reglementare

Răspuns:

a) norme de organizare judecătorească;
b) norme de competenţă;
c) norme de procedură propriu-zisă;
d) norme de executare silită.

04. Ce fac normele de organizare judecătorească?

Răspuns:
Reglementează şi determină activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, compunerea completelor de judecată şi incidentele privitoare la compunerea şi constituirea instanţelor, statutul judecătorilor, activitatea personalului auxiliar, economic, administrativ şi de serviciu, vacanţa judecătorească. Sunt, în general, norme imperative.

05. Ce fac normele de competenţă?

Răspuns :
Reglementează atribuţiile instanţelor judecătoreşti în raport cu cele ale altor autorităţi publice, precum şi atribuţiile instanţelor judecătoreşti între ele. Unele sunt imperative, altele dispozitive.

06. Ce fac normele de procedură propriu-zisă ?

Răspuns :
Reglementează condiţiile de exercitare a acţiunii civile, dezbaterile judiciare, forma hotărârii judecătoreşti, adoptarea şi comunicarea ei, regimul căilor de atac. Unele sunt imperative, altele dispozitive.

07. Ce fac normele de executare silită ?

Răspuns :
Reglementează condiţiile şi formele în care titularul unui drept subiectiv obţine realizarea lui efectivă, uzând de forţa de constrângere a statului în cadrul executării silite. Sunt, în principal, norme imperative.

08. Cum se prezintă normele imperative ?

Răspuns:
Sunt cele care, prohibitiv sau onerativ, impun o conduită determinată subiecţilor procesuali, orice abatere de la ele atrăgând sancţiunea prevăzută de lege.

09. Cum se prezintă normele dispozitive?

Răspuns:
Sunt cele care fie suplinesc voinţa neexprimată a părţilor, fie le întregesc voinţa, fie protejează interesele părţilor în proces.

10. Cine poate invoca încălcarea normelor imperative?

Răspuns:
Oricare dintre părţi, reprezentantul Ministerului Public când participă la judecată, instanţa din oficiu.

11. Cine poate invoca încălcarea normelor dispozitive?

Răspuns:
Doar partea în favoarea căreia norma a fost edictată.

12. Care este termenul limită pentru invocarea normelor imperative?

Răspuns:
În orice stare a pricinii, chiar pentru întâia oară în apel sau recurs.

13. Care este termenul limită pentru invocarea normelor dispozitive?

Răspuns:
Prima zi de înfăţişare ce a urmat săvârşirii neregularităţii şi înainte de a pune concluzii în fond.

14. Care sunt sancţiunile pe care le atrage nerespectarea normelor imperative?

Răspuns:
Nulitatea absolută, decăderea, perimarea, amenda judiciară.

15. Care sunt sancţiunile pe care le atrage nerespectarea normelor dispozitive?

Răspuns:
Nulitatea relativă.

16. Pot părţile să convină în privinţa derogării de la normele imperative, ori să confirme un act de procedură făcut cu încălcarea acestor norme?

Răspuns:
Nu.

17. Încălcarea normelor dispozitive permite confirmarea actului făcut cu nerespectarea lor, partea putând renunţa la invocarea excepţiilor procesuale privitoare la încălcarea normelor dispozitive?

Răspuns:
Da.

18. Clasificaţi normele de procedură civilă după criteriul sferei de aplicare

Răspuns:

a) norme generale;
b) norme speciale.

19. Care este interesul practic al clasificării normelor de procedură civilă după criteriul sferei de aplicare?

Răspuns:

a) normele speciale sunt de strictă interpretare, nefiind deci susceptibile de extrapolare;
b) legea specială are prioritate de aplicare în raport cu cea generală;
c) legea specială nouă abrogă, în limitele dispoziţiilor ei, legea generală precedentă,
reciproca nefiind însă valabilă, în lipsă de dispoziţie expresă;
d) norma specială se completează în măsura necesară cu cea generală, reciproca nefiind valabilă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO