luni, 7 noiembrie 2011

Întrebări şi răspunsuri medicină legală (IX)

01. Clasificaţi fracturile craniene după mecanismul de producere şi aspectul morfologic

Răspuns:

a) fracturi directe;
b) fracturi indirecte;
c) fracturi mediate.

02. De câte feluri sunt fracturile craniene directe?

Răspuns :

a) liniare ;
b) cominutive ;
c) dehiscente ;
d) orificinale ;
e) de tip particular (aşchierea, disjuncţia suturilor, explozia craniană).

03. De câte feluri sunt fracturile craniene indirecte?

Răspuns :

a) de calotă ;
b) de bază ;
c) de tip particular (fractura izolată, fractura controlaterală).

04. De câte feluri sunt fracturile craniene mediate ?

Răspuns :

a) prin rahis ;
b) prin mandibulă.

05. Cum se prezintă fracturile directe ?

Răspuns :
Sunt localizate la locul de impact. Aceste fracturi se produc mai frecvent la nivelul bolţii craniene. Fracturile directe ale bazei craniului se produc când agentul traumatic loveşte direct baza (de exemplu împuşcarea prin gură sau prin masivul facial).

06. Cum se prezintă fracturile craniene directe liniare ?

Răspuns :
Sunt cele mai frecvent întâlnite. Au forme variate: rectilinii, curbe, circulare sau ramificate. Pot fi unice sau multiple.

07. Cum se prezintă fracturile craniene directe cominutive?

Răspuns:
Sunt consecinţa intersectării unor linii multiple de fractură pe o arie craniană, delimitând fragmente osoase de forme şi mărimi variate (eschile). Pot fi nedenivelate sau denivelate. Când denivelarea depăşeşte 1 cm fracturile se asociază frecvent cu leziuni meningocerebrale.

08. Cum se prezintă fracturile craniene directe dehiscente?

Răspuns:
Se caracterizează prin existenţa unui spaţiu liber între fragmentele fracturate.

09. De câte feluri sunt fracturile dehiscente?

Răspuns:

a) fractura denivelată "în terasă" - în care unul din fragmente este denivelat cu mai mult de 1 cm;
b) fractura dehiscentă "în jgheab" - în care ambele fragmente sunt denivelate dând un aspect asemănător unui jgheab.

10. Cum se prezintă fracturile craniene directe orificinale?

Răspuns:
Se caracterizează printr-o lipsă orificială de substanţă osoasă. Sunt produse prin pătrunderea în craniu a unor agenţi traumatici propulsaţi cu viteză mare (proiectile, schije, şpan, etc.). Au formă rotundă, ovalară sau neregulată. Dimensiunile sunt variabile depinzând de direcţia de acţiune, dimensiunile agentului traumatic şi curbura craniului. Cele mai tipice fracturi orificiale sunt cele produse de proiectile. Lipsa de substanţă are aspect de trunchi de con, cu baza mare la tăblia internă la orificiul de intrare şi la tăblia externă la nivelul orificiului de ieşire.

11. Ce este aşchierea?

Răspuns:
Se produce prin loviri tangenţiale cu obiecte cu muchie ascuţită, în zone cu curbură accentuată. Pot interesa numai tăblia externă sau atât tăblia externă cât şi o parte din diploie.

12. Ce este disjuncţia suturilor?

Răspuns:
Este un tip de fractură care interesează suturile oaselor craniene. Se produce numai în faza de calcifiere a suturilor.

13. Ce este explozia craniană?

Răspuns:
Se poate produce prin: compresiunea puternică a capului între două planuri dure (de exemplu călcarea capului cu roata în accidentele rutiere), precipitare (de la înălţimi mari cu impact pe extremitatea cefalică), împuşcare de la distanţă mică, lovire puternică cu capul sprijinit. Morfologic craniul este deformat, neregulat. La palpare se percep numeroase eschile osoase. Scalpul se poate rupe şi creierul poate hernia sau poate lipsi
parţial sau în totalitate din cutia craniană. Leziunile sunt de gravitate mare,
ducând foarte rapid la deces.

14. Cum se prezintă fracturile craniene indirecte?

Răspuns:
Sunt fracturi care apar la nivelul calotei şi bazei craniene în afară şi la distanţă de aria de impact. De obicei sunt fracturi iradiate din aria de impact, fiind continuarea unor fracturi directe de la nivelul calotei. Iradierea fracturilor de boltă craniană se face preferenţial la nivelul bazei craniului. Dehiscenţa maximă este în apropierea zonei de impact. Iradierea la bază a fracturii de boltă se face pe drumul cel mai scurt. Astfel
fracturile din regiunea frontală iradiază în etajul anterior, cele din regiunea temporo-parietală iradiază în etajul mijlociu şi cele din regiunea occipitală în etajul posterior. În compresiunea bilaterală apar fracturi care traversează baza unind cele două puncte de aplicare a compresiunii, descriind un meridian complet şi având dehiscenţa maximă în regiunea mijlocie. Acelaşi aspect se întâlneşte şi în cazul lovirii cu capul sprijinit.

15. Ce sunt fracturile izolate?

Răspuns:
Reprezintă o formă aparte de fracturi indirecte care apar în lipsa unei fracturi de calotă. Apar în cazul prezenţei la nivelul ariei de impact a unei zone osoase mai rezistente care nu se fracturează, dar care transmite forţa traumatică unei regiuni învecinate mai puţin rezistente. De exemplu în impactul la nivelul arcadelor sprâncenoase pot apărea fracturi situate în etajul anterior al bazei la nivelul plafonului orbitei; în impactul la nivelul protuberanţei occipitale poate să apară o fractură izolată în etajul posterior.

16. Ce este fractura controlaterală?

Răspuns:
Este de asemenea un tip particular de fractură indirectă localizată de partea opusă impactului. Apare în lovirea cu capul sprijinit. Putem întâlni fracturi izolate la nivelul plafonului orbitei, în cazul impactului puternic în regiunea occipitală.

17. Cum se prezintă fracturile mediate?

Răspuns:
Sunt fracturi de bază craniană care se produc prin transmiterea forţei traumatice la distanţă prin intermediul unor structuri osoase. Putem întâlni fracturi mediate prin rahis şi fracturi mediate prin mandibulă.

18. Ce sunt fracturile mediate prin rahis?

Răspuns:
Se produc în căderi de la înălţime în ax vertical cu impact fie pe segmentele inferioare (pe picioare, pe genunchi, pe ischioane) fie pe extremitatea cefalică (căderea pe vertex). În aceste cazuri apare o fractură de bază de craniu cu aspect circular în jurul găurii occipitale, cu telescoparea intracraniană a coloanei cervicale. Acest tip de fractură duce rapid la moarte prin lezarea trunchiului cerebral.

19. Ce sunt fracturile mediate prin mandibulă?

Răspuns:
Se produc prin traumatizarea puternică a regiunii mentoniere. În această situaţie forţa traumatică se transmite prin corpul mandibulei, ramura ascendentă şi condilul mandibulei, producăndu-se o fractură în etajul mijlociu al bazei craniului, corespunzător cavităţii glenoide a articulaţiei temporo-mandibulare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO