duminică, 5 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (X)

01. Starea de nevoie se prezumă în cazul:

a) descendentului minor;
b) străbunicului;
c) fostei soţii a unui fotbalist;
d) părintelui vitreg.

02. Creditorul obligaţiei de întreţinere, fost soţ exclusiv culpabil de divorţ, are un drept la întreţinere timp de:

a) 3 luni;
b) 6 luni;
c) un an;
d) nelimitat.

03. Plafoanele maximale din câştigul din muncă al celui obligat la întreţinerea părintelui pentru doi copii sunt:

a) până la o pătrime din venit;
b) până la o treime din venit;
c) până la jumătate din venit;
d) peste jumătate din venit.

04. Situaţiile în care se pune problema consimţământului personal al copilului, cu valoare de condiţie a operaţiunii juridice, sunt:

a) încredinţarea spre creştere unuia dintre părinţi, în urma procesului de divorţ;
b) adopţia copilului care a împlinit 10 ani;
c) stabilirea unei măsuri de protecţie specială privind copilul care a împlinit 14 ani
d) ancheta penală în cazul copilului maltratat sau abuzat.

05. Situaţiile în care este necesară instituirea curatelei sunt:

a) decăderea din drepturi a unuia sau a ambilor părinţi;
b) ivirea unei contrarietăţi de interese între copil şi părinţi, sau între copiii aflaţi sub aceeaşi ocrotire părintească;
c) decesul unuia sau ambilor părinţi;
d) copilul neglijat sau abuzat.

06. Situaţia scindării ocrotirii părinteşti asimilată divorţului este:

a) situaţia căsătoriei fictive;
b) curatela;
c) adopţia;
d) situaţia părinţilor din afara căsătoriei.

07. Tutela poate fi refuzată în situaţia în care cel desemnat:

a) este mama unui copil mai mare de 8 ani;
b) se ocupă de creşterea şi educarea a 2 sau mai mulţi copii;
c) nu doreşte să exercite o tutelă;
d) din cauza bolii, a infirmităţii, a felului îndeletnicirii, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile copilului, sau din alte motive întemeiate, nu ar putea îndeplini această sarcină.

08. Funcţia tutorelui încetează în situaţiile:

a) decesul acestuia;
b) îndepărtarea de la tutelă;
c) înlocuirea tutorelui;
d) numirea altui tutore în cazul punerii sub interdicţie a minorului.

09. Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi:

a) este documentul prin care se realizează planificarea serviciilor, prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil;
b) este ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora;
c) este documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor şi a prestaţiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;
d) reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub supravegherea autorităţii tutelare.

10. Adopţia este:

a) operaţiune juridică;
b) act juridic;
c) raport juridic;
d) instituţie juridică.

Soluţii:

01. a)
02. c)
03. b)
04. b), c)
05. b)
06. d)
07. b), d)
08. a), b), c), d)
09. b)
10. a), c), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO