joi, 2 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (VIII)

01. Cererile accesorii facultative din procesul de divorţ sunt:

a) partajarea bunurilor comune ale soţilor;
b) stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea soţului aflat în nevoie;
c) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal;
d) stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor.

02. Dreptul la întreţinere al fostului soţ constă în:

a) faptul că poate beneficia de întreţinere fostul soţ aflat în stare de nevoie din cauza incapacităţii de muncă survenite înainte de căsătorie;
b) faptul că poate beneficia de întreţinere fostul soţ aflat în stare de nevoie din cauza incapacităţii de muncă survenite în timpul căsătoriei;
c) faptul că poate beneficia de întreţinere fostul soţ aflat în stare de nevoie din cauza incapacităţii de muncă survenite în decurs de un an după căsătorie căsătorie, oricare ar fi cauza;
d) faptul că poate beneficia de întreţinere fostul soţ aflat în stare de nevoie din cauza incapacităţii de muncă survenite oricând după căsătorie, putându-se vorbi în acest caz despre un drept perpetuu.

03. Se poate considera că părintele căruia nu i-a fost încredinţat copilul este decăzut din drepturile părinteşti?

a) da;
b) nu;
c) numai dacă părintele în această situaţie părăseşte pentru timp îndelungat ţara în care se află domiciliul copilului;
d) indiferent de opiniile doctrinare, faptic despre asta este vorba.

04. Diferenţa dintre filiaţia din căsătorie şi filiaţia din afara căsătoriei este:

a) copiii care beneficiază de filiaţia din căsătorie sunt legitimi, cei în cazul cărora filiaţia este din afara căsătoriei sunt bastarzi;
b) filiaţia din afara căsătoriei elimină orice pretenţie succesorală;
c) niciuna;
d) copiii a căror filiaţie este din afara căsătoriei nu se bucură de ocrotirea adopţiei, tutelei sau curatelei.

05. Posesia de stat

a) faptul că o anumită naţiune deţine un stat care-i asigură independenţa;
b) domeniile aflate în arministrarea statului, la care se adaugă regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul este acţionar unic sau majoritar;
c) o stare de fapt corespunzătoarei unei anumite stări civile, având ca principal efect prezumţia simplă că starea de fapt corespunde unei stări de drept;
d) tot ceea ce statul administrează fără să poată înstrăina, neavând drept de proprietate.

06. Formele sub care se poate face recunoaşterea de maternitate sunt:

a) testament, chiar şi lovit de nulitate;
b) înscris autentic;
c) scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
d) declaraţie în exclusivitate scrisă, la serviciul stării civile.

07. Care dintre cele două prezumţii de paternitate are întâietate în raport cu cealaltă?

a) un conflict al celor două prezumţii de paternitate este practic imposibil;
b) are întâietate prezumţia de paternitate a concepţiei copilului în timpul căsătoriei;
c) se stabileşte de către instanţă, în urma analizei circumstanţelor specifice;
d) are întâietate prezumţia de paternitate a copilului născut în timpul căsătoriei.

08. Cine are calitatea procesuală în acţiunea în stabilirea paternităţii?

a) Ministerul Public;
b) tatăl interesat să facă recunoaşterea paternităţii;
c) copilul, dar numai dacă este major;
d) copilul, iar în numele său mama sau reprezentantul său legal.

09. Următoarele afirmaţii constituie reguli care compun ierarhia celor obligaţi la întreţinere:

a) ascendentul este obligat la întreţinere înaintea descendentului;
b) fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi, dar înaintea bunicilor
c) soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ datorează întreţinere copilului, indiferent care este situaţia părinţilor fireşti;
d) întreţinerea datorată de cel care a luat copilul pentru a-l îngriji sau proteja temporar, are prin definiţie caracter subsidiar faţă de obligaţia impusă părinţilor.

10. Condiţiile generale ale obligaţiei legale de întreţinere sunt:

a) creditorul obligaţiei este lipsit de câştig datorită incapacităţii de a munci;
b) creditorul obligaţiei are dreptul la aceasta în temeiul datoriei morale pe care o are debitorul faţă de el;
c) debitorul este obligat să asigure întreţinerea în temeiul legii, indiferent de situaţia lui materială concretă;
d) debitorul desemnat să presteze această obligaţie are mijloacele necesare s-o facă.

Soluţii:

01. a), b), c)
02. a), b)
03. b)
04. c)
05. c)
06. a), b)
07. d)
08. d)
09. b), d)
10. a), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO