duminică, 5 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (XII)

01. Cuantumul maxim al obligaţiei de întreţinere între soţi este:

a) jumătate din venitul soţului obligat la plată;
b) un sfert din venitul soţului obligat la plată;
c) o treime din venitul soţului obligat la plată
d) două treimi din venitul soţului obligat la plată.

02. Creditorul obligaţiei de întreţinere, în egală măsură culpabil de divorţ, are un drept la întreţinere timp de:

a) 3 luni;
b) 6 luni;
c) un an;
d) nelimitat.

03. Dreptul la întreţinere al descendentului major aflat în continuarea studiilor constă în:

a) obligaţia părinţilor de a-i da întreţinere, dar fără ca descendentul să depăşească vârsta de 23 de ani;
b) obligaţia părinţilor de a-i da întreţinere, dar fără ca descendentul să depăşească vârsta de 24 de ani;
c) obligaţia părinţilor de a-i da întreţinere, dar fără ca descendentul să depăşească vârsta de 25 de ani;
d) obligaţia părinţilor de a-i da întreţinere, dar fără ca descendentul să depăşească vârsta de 26 de ani.

04. Măsurile de protecţie specială sunt:

a) adopţia;
b) plasamentul;
c) plasamentul în regim de urgenţă;
d) supravegherea specializată.

05. Decăderea din drepturile părinteşti este:

a) survine în urma divorţului în cazul părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul minor;
b) este acea împrejurare în care fie părinţii exercită ocrotirea părintească în mod neegal între ei, fie ocrotirea copilului este redistribuită între părinţi şi persoana, familia sau instituţia la care minorul se află în plasament;
c) unica sancţiune specifică dreptului familiei, care poate fi pronunţată de instanţa judecătorească pentru abuzuri sau neglijenţe grave ale părintelui, de natură să pună în pericol dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului;
d) este o măsură de protecţie specială.

06. Ocrotirea părintească se scindează în cazul:

a) divorţului;
b) plasamentului;
c) plasamentului în regim de urgenţă;
d) supravegherii specializate.

07. Nu poate fi tutore:

a) cel care a împlinit vârsta de 60 de ani;
b) minorul sau cel pus sub interdicţie;
c) cel care exercită o altă tutelă sau curatelă;
d) cel care se ocupă de creşterea şi educarea a 2 sau mai mulţi copii.

08. Planul individualizat de protecţie:

a) este documentul prin care se realizează planificarea serviciilor, prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil;
b) este ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora;
c) este documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor şi a prestaţiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;
d) reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub supravegherea autorităţii tutelare.

09. Termenul de la naşterea copilului după care părinţii fireşti sau tutorele îşi pot exprima consimţământul la adopţie este:

a) 10 ani;
b) 1 an;
c) 60 de zile;
d) 3 zile.


Soluţii:

01. c)
02. d)
03. c)
04. b), c), d)
05. c)
06. a), b)
07. b)
08. a)
09. c)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO