duminică, 5 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (IX)

01. Următoarele afirmaţii constituie reguli care compun ierarhia celor obligaţi la întreţinere:

a) descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad mai apropiat este obligat înaintea celui în grad mai îndepărtat;
b) cel care adoptă este obligat la întreţinere înaintea părinţilor fireşti;
c) fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere înaintea părinţilor, dar după bunici;
d) între foştii soţi divorţaţi sau a căror căsătorie a fost desfiinţată, întreţinerea se datorează în aceeaşi ordine ca şi între soţii dintr-o căsătorie în fiinţă, adică înaintea oricărei alte persoane.

02. Cuantumul maxim al întreţinerii datorată soţului plus cea acordată copiilor este:

a) jumătate din venitul soţului obligat la plată;
b) un sfert din venitul soţului obligat la plată;
c) o treime din venitul soţului obligat la plată
d) două treimi din venitul soţului obligat la plată.

03. Plafoanele maximale din câştigul din muncă al celui obligat la întreţinerea părintelui pentru un copil sunt:

a) până la o pătrime din venit;
b) până la o treime din venit;
c) până la jumătate din venit;
d) peste jumătate din venit.

04. Instanţa competentă pentru soluţionarea cauzelor legate de obligaţia de întreţinere este:

a) judecătoria de la domiciliul reclamantului;
b) judecătoria de la domiciliul pârâtului;
c) tribunalul;
d) judecătoria, atât de la domiciliul reclamantului cât şi de la domiciliul pârâtului.

05. Actele de administrare ale minorului cu capacitate restrânsă de exerciţiu, încheiate fără încuviinţarea prealabilă a părinţilor, pot fi anulate dacă:

a) au conţinut penal;
b) tulbură ordinea publică;
c) i-au pricinuit acestuia o vătămare;
d) vădesc pericol social.

06. Cazurile scindării ocrotirii părinteşti sunt:

a) desfacerea căsătoriei părinţilor copilului;
b) desfiinţarea căsătoriei părinţilor;
c) încredinţarea copilului din afara căsătoriei consecutiv stabilirii filiaţiei sale;
d) plasamentul copilului.

07. Caracterele generale ale tutelei sunt:

a) este o sarcină socială şi de încredere, în sensul că soarta unui copil singur nu este o chestiune strict privată;
b) este o sarcină strict facultativă, întrucât persoana desemnată a fi tutore are deplina libertate de a accepta sau de a refuza numirea;
c) este întotdeauna o sarcină oneroasă;
d) este o sarcină personală.

08. Nu poate fi tutore:

a) cel lipsit, conform legii speciale, de dreptul de a alege şi de a fi ales deputat;
b) cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore;
c) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei
d) femeia însărcinată.

09. Plasamentul în regimul de urgenţă se impune în situaţia:

a) copilului ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela
b) copilului abuzat sau neglijat;
c) copilului care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora
d) copilului găsit sau abandonat în unităţile sanitare.

10. Adopţia:

a) este ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora;
b) reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub supravegherea autorităţii tutelare;
c) este îndatorirea impusă de lege unui adult de a asigura unui sau unor minori mijloacele necesare traiului, precum şi a mijloacelor necesare educării şi pregătirii profesionale;
d) este o ficţiune juridică prin care filiaţia firească şi raporturile de rudenie firească sunt înlocuite cu o filiaţie civilă, respectiv cu legături de rudenie civilă.

Răspuns:

01. a), b), d)
02. a)
03. a)
04. d)
05. c)
06. a), b), c), d)
07. a), d)
08. a), b), c)
09. b), d)
10. d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO