duminică, 5 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (XI)

01. Modalităţile de executare ale obligaţiei de întreţinere sunt:

a) în natură;
b) în bani;
c) în suport moral şi empatie;
d) parte în natură şi parte în bani.

02. Creditorul obligaţiei de întreţinere, în sarcina căruia nu s-a reţinut nicio culpă în legătură cu divorţul, are un drept la întreţinere timp de:

a) 3 luni;
b) 6 luni;
c) un an;
d) nelimitat.

03. Plafoanele maximale din câştigul din muncă al celui obligat la întreţinerea părintelui pentru trei copii sau mai mulţi sunt:

a) până la o pătrime din venit;
b) până la o treime din venit;
c) până la jumătate din venit;
d) peste jumătate din venit.

04. Formele protecţiei alternative sunt:

a) tutela;
b) măsurile de protecţie specială;
c) supravegherea specializată;
d) adopţia.

05. Situaţiile în care sarcina înfăptuirii ocrotirii părinteşti revine unui singur părinte sunt:

a) decesul unuia dintre părinţi;
b) decăderea din drepturi a unuia dintre părinţi;
c) punerea sub interdicţie a unuia dintre părinţi;
d) neputinţa, din orice împrejurare, a unuia dintre părinţi de a-şi manifesta voinţa.

06. Exerciţiul drepturilor părinteşti se suspendă de plin drept în cazul:

a) plasamentului;
b) curatelei;
c) plasamentului în regim de urgenţă;
d) supravegherii specializate.

07. Tutela se instituie din cauzele următoare:

a) ambii părinţi ai minorului sunt decedaţi sau necunoscuţi;
b) la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte instituirea tutelei;
c) la cererea minorului, dar numai dacă a depăşit vârsta de 10 ani;
d) la propunerea autorităţii tutelare.

08. Cauzele de încetare a tutelei sunt:

a) dobândirea de către minor a capacităţii depline de exerciţiu;
b) decesul minorului aflat sub ocrotire;
c) dispariţia împrejurărilor care au condus la instituirea tutelei;
d) cererea minorului, dar numai dacă a depăşit 10 ani.

09. Planul de servicii:

a) este documentul prin care se realizează planificarea serviciilor, prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil;
b) este ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora;
c) este documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor şi a prestaţiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;
d) reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub supravegherea autorităţii tutelare.

10. Condiţia atestatului privind aptitudinea morală şi materială de a adopta nu mai este impusă în situaţiile:

a) unei persoane publice unanim recunoscute;
b) când adopţia priveşte o persoană majoră;
c) unei adopţii internaţionale;
d) unei adopţii care se referă la copilul firesc sau adoptat al celuilalt soţ.

Soluţie:

01. a), b), d)
02. d)
03. c)
04. a), b), d)
05. a), b), c), d)
06. c)
07. a), b)
08. a), b), c)
09. c)
10. b), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO