sâmbătă, 3 ianuarie 2009

Test 1 (Teoria generală a dreptului)

1. Dreptul obiectiv este:

a) ansamblul normelor sociale existente într-o societate;

b) ansamblul normelor care reglementează raporturi din sfera existentei sociale obiective;

c) ansamblul normelor sociale sancţionate, instituite şi aplicate de organele abilitate ale statului, norme cu caracter obligatoriu, care, dacă nu sunt respectate, atrag intervenţia forţei de constrângere a statului.


2. Dreptul subiectiv este:

a) ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi/sau nepatrimoniale dintre subiectele persoane fizice sau juridice;

b) prerogativa sau îndrituirea unui subiect concret într-un raport
juridic concret de a deţine un bun, de a avea o anumită conduită sau de a pretinde celuilalt subiect, participant la raportul juridic concret, să aibă o anumită conduită ce poate consta în a da, a face sau a nu face, în virtutea dreptului obiectiv.

c) ansamblul normelor juridice prin care se stabilesc drepturile şi
obligaţiile subiectelor unui raport juridic;


3. Dreptul pozitiv este:

a) ansamblul normelor juridice care reglementează raporturi (conduite, acţiuni, fapte etc.) care sunt în concordanţă cu interesele şi valorile sociale ale acelei societăţi;

b) ansamblul normelor juridice în vigoare la un moment dat;

c) ansamblul normelor juridice care obligă sau impun anumite conduite pozitive.


4. Sistemul dreptului este format din următoarele elemente:

a) ansamblul normelor şi instituţiilor juridice;

b) ansamblul normelor, instituţiilor şi ramurilor dreptului;

c) ansamblul ramurilor dreptului;

d) ansamblul dreptului pozitiv, material şi procedural.


5. Din enunţurile de mai jos, alegeţi varianta care consideraţi că exprimă accepţiunea sau sensul termenului de drept obiectiv şi cea care corespunde accepţiunii de drept material sau substanţial:

a) ansamblul normelor existente într-o societate;

b) ansamblul normelor juridice care reglementează raporturi patrimoniale;

c) ansamblul normelor instituite şi aplicate de organele statului;

d) ansamblul normelor juridice care reglementează raporturi din sfera existenţei obiective;

e) ansamblul normelor juridice cu conţinut normativ propriu-zis;

f) ansamblul normelor juridice cu conţinut procedural.


6. Din enunţurile de mai jos, alegeţi varianta care consideraţi că exprimă accepţiunea sau sensul termenului de drept subiectiv şi cea care corespunde accepţiunii de drept pozitiv:

a) ansamblul normelor juridice care reglementează o conduită pozitivă;

b) ansamblul normelor juridice prin care se stabilesc drepturi, obligaţii, conduite etc. pentru persoane fizice, ca subiecte ale unui raport juridic;

c) ansamblul normelor juridice în vigoare la un moment dat;

d) exprimă prerogativa (îndrituirea) unui subiect concret într-un raport juridic concret;

e) ansamblul normelor juridice care reglementează raporturi patrimoniale dintre subiectele unui raport juridic.


7. Ce este dreptul public şi prin ce se caracterizează? Care sunt ramurile dreptului cuprinse în sfera dreptului public?


8. Ce este dreptul privat şi prin ce se caracterizează? Care sunt ramurile dreptului cuprinse în sfera dreptului privat?


Soluţii:

1. c)

2. b)

3. b)

4. b)

5. drept obiectiv c), drept material e)

6. drept subiectiv d), drept pozitiv c)

7. Dreptul public cuprinde totalitatea normelor juridice, instituţiile şi ramurile dreptului care au ca obiect reglementarea raporturilor dintre guvernanţi (dintre stat sau organele şi agenţii acestuia) cu persoanele fizice sau juridice particulare, private. Ramurile sale sunt: dreptul constituţional, dreptul financiar, dreptul administrativ, dreptul penal, dreptul internaţional public etc.

8. Dreptul privat cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile care se stabilesc între persoane fizice şi/sau juridice, luate ca particulari, ca titulari de drepturi şi obligaţii subiective. Ramurile sale sunt: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul procesual civil, dreptul internaţional privat etc.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO