sâmbătă, 28 august 2010

Test grilă drept administrativ II, 05

01. Care sunt actele administrative care nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ?

a) actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul;
b) hotărârile consiliilor locale votate cu majoritate calificată;
c) actele militare cu caracter contractual;
d) contractele de concesiune a bunurilor proprietate publică.

02. Tribunalele administrativ fiscale sunt competente să soluţioneze în fond litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora:

a) de până la 100.000 lei;
b) de până la 250.000 lei;
c) de până la 500.000 lei;
d) de peste 500.000 lei.

03. Definiţi funcţionarul public

a) prefectul, Avocatul Poporului, personalul Ministerului Public, personalul luat în evidenţă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
b) primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de către miniştrii şi de către alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice şi centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale;
c) persoana desemnată într-o funcţie permanentă şi învestită în mod legal cu atribuţiile acesteia, în scopul realizării competenţei autorităţii publice sau instituţiei publice din care face parte acea funcţie;
d) persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică.

04. Ce sunt funcţiile publice din clasa I?

a) ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea realizării competenţelor lor generale;
b) funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
c) funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii medii liceale, absolvite cu diplomă;
d) funcţiile publice stabilite şi avizate în cadrul prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.

05. Constituie abateri disciplinare ale funcţionarilor publici următoarele:

a) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
b) nerespectarea disciplinei financiare;
c) abuzul în serviciu contra intereselor persoanei;
d) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

06. Care sunt modalităţile de modificare a raportului de serviciu al funcţionarului public?

a) delegarea;
b) concursul;
c) transferul;
d) grava organizată conform legii.

07. În ce condiţii poate înceta raportul de serviciu al funcţionarului public?

a) prin acordul părţilor;
b) prin demisie;
c) pentru participare la campania electorală;
d) ca sancţiune disciplinară.

08. Cine poate fi subiect al răspunderii contravenţionale?

a) persoana fizică;
b) autorităţile şi instituţiile publice;
c) regiile autonome;
d) statul.

09. Sancţiunile contravenţionale principale sunt:

a) blocarea contului bancar;
b) închisoarea contravenţională;
c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii;
d) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii.

10. Ce este prescripţia?

a) o cauză care înlătură caracterul contravenţional al faptei;
b) o cauză de înlăturare a aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale;
c) o cauză de neaplicare a sancţiunii contravenţionale;
d) o cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale.


Soluţii:

01. a)
02. c)
03. c), d)
04. b)
05. a), d)
06. a), c)
07. a), b)
08. a)
09. c)
10. b), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO