sâmbătă, 28 august 2010

Test grilă drept administrativ II, 07

01. Prin termenul instanţă de contencios administrativ se înţelege:

a) secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
b) Curtea Constituţională;
c) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
d) secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel şi tribunalele administrativ-fiscale.

02. Ce se înţelege prin funcţia publică?

a) transformare în lumea materială înconjurătoare care produce efecte juridice, independent de existenţa unei manifestări de voinţă în acest scop;
b) complexul drepturilor şi obligaţiilor de interes general stabilite potrivit legii în scopul realizării competenţei unei autorităţi sau instituţii publice de către persoane legal învestite;
c) manifestare unilaterală de voinţă, făcută în scopul de a produce efecte juridice, a cărei realizare este garantată de puterea publică cu care sunt înzestrate autorităţile administraţiei publice;
d) activitate a administraţiei publice în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor conferite de lege, care nu produce prin ea însăşi efecte juridice.

03. Alegeţi trăsăturile funcţionarului public

a) este o persoană juridică aleasă democratic, conform algoritmului legal;
b) este învestit în mod legal în funcţie printr-un act de voinţă unilaterală, urmat de depunerea jurământului prevăzut de lege;
c) este concomitent şi agent constatator în sensul acordat de O.G. nr. 2/2001;
d) exercită o funcţie publică cu caracter permanent.

04. Ce sunt funcţiile publice din clasa a II-a?

a) funcţiile publice stabilite şi avizate în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;
b) funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;
c) ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, în vederea realizării competenţelor lor specifice sau care necesită competenţe şi responsabilităţi specifice;
d) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie.

05. Constituie fapte de natură penală ale funcţionarului public:

a) abuzul în serviciu contra intereselor publice;
b) neglijenţa în serviciu;
c) neglijenţa în păstrarea informaţiilor secrete de stat;
d) purtarea abuzivă;
e) luarea de mită.

06. Sancţiunile disciplinare ale funcţionarului public sunt:

a) diminuarea drepturilor salariale cu 25-50% pentru o perioadă de până la 3 luni;
b) avertisment;
c) suspendarea din funcţia publică;
d) mustrare scrisă.

07. Transferul poate avea loc:

a) în interesul serviciului;
b) ca sancţiune disciplinară;
c) prin restrângere de activitate;
d) în cazul mutării autorităţii sau instituţiei publice angajatoare.

08. Ce sunt contravenţiile?

a) infracţiuni;
b) abateri disciplinare;
c) abateri administrative;
d) fapte juridice definite prin hotărâri ale consiliului local.

09. Care sunt cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei?

a) legitima apărare;
b) starea de necesitate;
c) cazul fortuit;
d) prescripţia contravenţiei.

10. Cine are calitatea de agent constatator?

a) orice funcţionar public;
b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, special abilitaţi;
c) demnitarii;
d) primarii.


Soluţii:

01. a), d)
02. b)
03. b), d)
04. nimic
05. a), b), c), d)
06. d)
07. a)
08. c), d)
09. a), b), c)
10. b), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO