vineri, 18 februarie 2011

Alte întrebări drept civil (XXXIX)

01. Care este efectul prescripţiei achizitive?

Răspuns:
Dobândirea unui drept subiectiv.

02. Care este efectul prescripţiei extinctive?

Răspuns:
Stingerea unui drept, însă nu a unui drept subiectiv civil propriu-zis, ci a dreptului la acţiunea în justiţie, prin care se urmăreşte şi se realizează apărarea (protecţia) unui drept subiectiv, patrimonial sau nepatrimonial, real sau de creanţă.

03. Care este domeniul prescripţiei achizitive?

Răspuns:
Drepturile reale.

04. Care este domeniul prescripţiei extinctive?

Răspuns:
Raporturile civile ori cele cu caracter privat. Ar mai fi o serie întreagă de raporturi de drept public (drept fiscal, administrativ şi chiar penal).

05. Care este rolul instituţiei prescripţiei?

Răspuns:
Prin perspectiva împlinirii ei, prescripţia îndeamnă părţile să clarifice cât mai grabnic raporturile dintre ele, iar prin împlinirea ei risipeşte nesiguranţa din circuitul civil şi sancţionează pasivitatea culpabilă a titularului dreptului subiectiv.

06. Ce este prescripţia extinctivă?

Răspuns:
Stingerea dreptului material la acţiune neexercitat în termenul de prescripţie stabilit de lege, sau stingerea dreptului la executarea silită.

07. Ce înseamnă stingerea dreptului la acţiune?

Răspuns:
Dacă, cu adevărat, termenul de prescripţie s-a împlinit şi nu există cauze care să determine suspendarea prescripţiei, întreruperea acesteia ori repunerea în termen, acţiunea – cu toate că a fost primită ca urmare a exercitării dreptului procesual la acţiune – va fi respinsă, deoarece este prescrisă. Ca urmare, procesul se va încheia fără ca reclamantul să obţină o hotărâre prin care pârâtul să fie condamnat (constrâns) la respectarea dreptului pretins prin cererea de chemare în judecată.

08. Enumeraţi trăsăturile obligaţiilor naturale

Răspuns:

a) sunt obligaţii de natură juridică, deci nu de natură morală, însă le lipseşte unul dintre elementele specifice obligaţiilor civile, respectiv sancţiunea;
b) ca atare, ele nu pot fi valorificate de cel interesat prin constrângere, în schimb pot fi executate de bunăvoie;
c) cel care execută voluntar o astfel de obligaţie nu poate cere înapoierea prestaţiei, aşa cum s-ar fi întâmplat dacă prestaţia nu era datorată;
d) executarea unei obligaţii naturale nu poate fi calificată ca fiind o liberalitate;
e) debitorul unei obligaţii naturale care promite să o execute este legat de acest angajament, ceea ce înseamnă că creditorul are deschisă calea unei acţiuni în justiţie pentru executarea obligaţiei.

09. Care sunt consecinţele de natură juridică ale prescripţiei extinctive?

Răspuns:

a) la împlinirea prescripţiei extinctive se stinge dreptul la acţiune în sens material sau, dacă este cazul, dreptul de a cere executarea silită, ceea ce înseamnă că, după caz, cererea de chemare în judecată sau cea de executare silită vor fi respinse în urma constatării faptului că prescripţia s-a împlinit;
b) odată cu stingerea dreptului la acţiune privind pretenţiile principale se stinge şi dreptul la acţiune privind pretenţiile accesorii;
c) împlinirea prescripţiei nu stinge dreptul la acţiune în sens procesual, ceea ce face, printre altele, ca acţiune în constatare – considerate ca fiind numai o expresie a exercitării dreptului la acţiune în sens procesual – să fie considerate imprescriptibile;
d) odată cu împlinirea prescripţiei extinctive, dreptul subiectiv şi obligaţia corelativă lui devin imperfecte, ceea ce înseamnă că dreptul subiectiv mai poate fi ocrotit numai pe cale de excepţie, iar obligaţia nu mai poate fi executată decât de bună voie, deci nicidecum prin constrângere.

10. Ce este termenul general de prescripţie?

Răspuns:
Acela care îşi găseşte aplicarea ori de câte ori legea nu prevede pentru o anumită acţiune determinată, în mod expres, un anume termen de prescripţie.

11. Care este termenul general de prescripţie corespunzător acţiunilor personale?

Răspuns:
3 ani, în temeiul art. 3, alin. 1, Decretul nr. 167/1958.

12. Care este termenul general de prescripţie corespunzător acţiunilor privind drepturile reale principale?

Răspuns:
Acţiunile privitoare la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitaţiune, servitute şi superficie se prescriu în termenul de 30 de ani prevăzut de art. 1890 C.civ.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO