miercuri, 16 februarie 2011

Alte întrebări drept civil (XXXVI)

01. Enumeraţi mijloacele de probă stabilite prin dispoziţiile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă

Răspuns :

a) înscrisurile ;
b) mărturia ;
c) proba testimonială;
d) mărturisirea;
e) prezumţiile;
f) expertiza;
g) cercetarea la faţa locului.

02. Ce este înscrisul?

Răspuns:
Acel mijloc de probă care cuprinde declaraţii ale părţilor cu privire la acte sau fapte juridice consemnate pe orice fel de suport.

03. Clasificaţi înscrisurile după scopul întocmirii lor

Răspuns:

a) înscrisuri preconstituite;
b) înscrisuri nepreconstituite.

04. Ce sunt înscrisurile preconstituite?

Răspuns:
Întocmite pentru a fi folosite ca probe. Ex: actele autentice, înscrisurile sub semnătură privată, răboajele, biletele şi tichetele.

05. Daţi exemple de înscrisuri nepreconstituite?

Răspuns:
Scrisorile, registrele şi hârtiile casnice, registrele comercianţilor, menţiunile scrise de creditor pe titlul constatator al creanţei, declaraţiile părţilor înregistrate pe suport electronic şi care le pot fi atribuite etc.

06. Clasificaţi înscrisurile preconstituite

Răspuns:

a) originare – care sunt întocmite pentru a proba încheierea, modificarea sau încetarea unui act juridic;
b) recognitive – întocmite pentru a înlocui acte originale distruse sau pierdute;
c) confirmative – întocmite pentru a ratifica un act juridic anulabil.

07. Care este forţa probantă a copiei legalizate?

Răspuns :
Aceeaşi putere doveditoare ca şi originalul.

08. Ce este înscrisul autentic?

Răspuns:
Actul întocmit cu solemnităţile cerute de lege de către un funcţionar public care avea competenţa de a oficia la locul încheierii actului (art. 1171 C.civ.). Ex:
a) actele notariale ;
b) actele de stare civilă ;
c) hotărârile judecătoreşti;
d) actele de procedură întocmite de executorii judecătoreşti, etc.

09. În ce constă procedura înscrierii în fals ?

Răspuns :
O verificare, prevăzută de art. 180-184 C.pr.civ., efectuată de către organele de cercetare penală, prin care se poate constata un eventual fals săvârşit de agentul instrumentator al înscrisului autentic.

10. Enumeraţi avantajele actului autentic

Răspuns :

a) prezumţia de autenticitate ;
b) data certă;
c) titlu executoriu atunci când constată o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO