miercuri, 16 februarie 2011

Alte întrebări drept civil (XXXVII)

01. Enumeraţi elementele înscrisului sub semnătură privată

Răspuns :

a) este un înscris, indiferent de modul cum a fost întocmit şi de forma în care se materializează (scris de mână de către părţi sau de către un terţ, imprimat, dactilografiat), inclusiv în format electronic, sub forma unui ansamblu de date, accesibil printr-un program informatic) ;
b) constată unul sau mai multe raporturi juridice între părţile semnatare ;
c) părţile îşi însuşesc conţinutul înscrisului prin semnătură;
d) înscrisul este întocmit pentru a putea fi folosit la nevoie ca mijloc de probă şi, dacă legea o cere, pentru a îndeplini o condiţie de valabilitate;
e) înscrisul este întocmit fără intervenţia unui funcţionar public competent a instrumenta acea categorie de acte, în caz contrar fiind vorba despre un act autentic.

02. Care este principala condiţie de valabilitate a înscrisului sub semnătură privată?

Răspuns :
Semnătura părţilor.

03. În câte exemplare trebuie întocmit înscrisul în cazul convenţiilor sinalagmatice ?

Răspuns :
În cel puţin atâtea exemplare câte părţi cu interese contrare sunt.

04. Care este temeiul forţei probante a înscrisului sub semnătură privată?

Răspuns:
Semnătura părţilor.

05. Există o prezumţie de autenticitate în favoarea înscrisului sub semnătură privată?

Răspuns:
Nu.

06. Ce se întâmplă dacă este negată semnătura prezentă pe un înscris sub semnătură privată?

Răspuns:
Instanţa va face o verificare de scripte, procedură prevăzută de art. 177-179 C.pr.civ.

07. Enumeraţi procedeele limitative prin care poate fi conferită dată certă unui înscris sub semnătură privată

Răspuns:

a) înfăţişarea înscrisului la o instituţie sau autoritate publică, acesta dobândind dată certă din ziua prezentării lui;
b) înregistrarea înscrisului într-un registru public, data înregistrării fiind considerată data certă a acestuia;
c) relatarea conţinutului înscrisului, chiar şi prescurtat, în acte întocmite de funcţionari publici, înscrisul sub semnătură privată dobândind data certă din ziua în care actul care face referire la înscrisul sub semnătura privată are dată certă;
d) moartea uneia dintre persoanele care a semnat actul, indiferent de calitatea acesteia în cadrul convenţiei (parte, martor).

Data certă mai poate fi conferită de către notarii publici şi de către avocaţi.

08. Enumeraţi alte tipuri de înscrisuri

Răspuns:

a) răboajele;
b) menţiunea făcută de creditor pe titlul de creanţă;
c) registrele, cărţile sau hârtiile domestice;
d) scrisorile;
e) înscrisurile specifice dreptului comercial.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO