miercuri, 4 mai 2011

Întrebări la procedura penală II (16)

01. Prin ce procedee se poate renunţa la controlul jurisdicţional al instanţei de apel, după declararea apelului?

Răspuns:

a) renunţarea la apel;
b) retragerea apelului.

02. Ce este renunţarea la apel?

Răspuns:
După pronunţarea hotărârii şi până la expirarea termenului de declarare a apelului, părţile pot renunţa în mod expres la această cale de atac.

03. Ce este retragerea apelului?

Răspuns:
Spre deosebire de renunţarea la apel, retragerea apelului presupune existenţa unui apel declarat şi poate fi făcută atât de părţi, cât şi de procuror. Până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel, oricare dintre părţi îşi poate retrage apelul declarat.

04. Care este obiectul judecării apelului?

Răspuns:
Verificarea hotărârii primei instanţe pe baza lucrărilor şi materialului din dosarul cauzei şi a oricăror probe noi, administrate în faţa instanţei de apel.

05. Care este structura judecăţii în apel?

Răspuns:

a) măsuri premergătoare;
b) şedinţa de judecată;
c) deliberarea;
d) darea hotărârii.

06. Care sunt măsurile premergătoare?

Răspuns:

a) fixarea termenului de judecată de către preşedintele instanţei de apel;
b) citarea părţilor;
c) asigurarea prezenţei procurorului.

07. Care sunt părţile din judecata de apel?

Răspuns:

a) apelant – partea care a declarat apel;
b) intimat – partea la care se referă apelul declarat.

08. Enumeraţi etapele şedinţei de judecată

Răspuns:

a) verificările prealabile;
b) cercetarea judecătorească;
c) dezbaterile judiciare;
d) ultimul cuvânt al inculpatului.

09. Ce examinează instanţa în cadrul deliberării?

Răspuns:

a) temeinicia motivelor de apel formulate de apelant;
b) cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept în limitele determinate de efectul devolutiv, efectul neagravării situaţiei în propriul apel şi efectul extensiv.

10. Care sunt soluţiile date apelului?

Răspuns:

a) respingerea apelului;
b) admiterea apelului.

11. În ce ipoteze are lor respingerea apelului?

Răspuns:

a) apelul este tardiv;
b) apelul este inadmisibil;
c) apelul este nefondat.

12. Ce înseamnă admiterea apelului?

Răspuns:
Constatarea caracterului injust al hotărârii primei instanţe şi desfiinţarea acesteia. În caz de admitere a apelului, hotărârea atacată se desfiinţează în întregime, dar în limitele impuse de efectul devolutiv, efectul extensiv, precum şi efectul neagravării situaţiei în propria cale de atac.

13. Enumeraţi soluţiile subsecvente

Răspuns:

a) pronunţarea unei noi hotărâri;
b) dispunerea rejudecării de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată;
c) dispunerea rejudecării de către instanţa competentă;
d) restituirea cauzei procurorului pentru refacerea urmăririi penale.

14. În cazul pronunţării unei noi hotărâri, care sunt cele două modalităţi ale reformării?

Răspuns:

a) reformarea totală;
b) reformarea parţială.

15. În ce constă reformarea totală?

Răspuns:
Instanţa de apel pronunţă o decizie de condamnare, achitare sau de încetare a procesului penal în latura penală şi de admitere sau respingere a acţiunii civile în latura civilă.

16. În ce constă reformarea parţială?

Răspuns:
Instanţa de apel agravează sau atenuează pedeapsa, modifică cuantumul despăgubirilor sau schimbă încadrarea juridică a faptei.

17. Care este soarta chestiunilor complementare în judecata în apel?

Răspuns:
Deliberând asupra apelului, instanţa se mai pronunţă şi asupra următoarelor:
a) repararea pagubei;
b) măsurile asiguratorii;
c) cheltuielile judiciare;
d) computarea reţinerii şi/sau arestării preventive;
e) orice alte probleme de care depinde soluţionarea completă a apelului.

18. Cum se numeşte hotărârea instanţei de apel?

Răspuns:
Decizie.

19. Care este structura deciziei?

Răspuns:

a) partea introductivă (practicaua);
b) partea expozitivă (expunerea);
c) partea dispozitivă (dispozitivul).

20. Care sunt efectele apelului?

Răspuns:

a) dezinvestirea instanţei de apel de judecarea cauzei;
b) curgerea termenului de recurs;
c) executaera unor dispoziţii.

21. Când rămâne definitivă hotărârea instanţei de apel?

Răspuns:

a) la data expirării termenului de recurs (când apelul a fost admis şi nu s-a declarat recurs în termen, sau când recursul declarat fost retras înlăuntrul termenului);
b) la data retragerii recursului declarat împotriva deciziei prin care a fost admis apelul şi împotriva deciziei prin care apelul a fost respins, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de recurs;
c) la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins recursul declarat împotriva deciziei prin care a fost admis apelul şî împotriva deciziei prin care apelul a fost respins.

22. Care sunt limitele rejudecării cauzei după desfiinţarea hotărârii atacate cu apel?

Răspuns:

a) conformitatea cu decizia instanţei de apel, în măsura în care situaţia de fapt rămâne cea avută în vedere la soluţionarea apelului;
b) agravarea situaţiei inculpatului;
c) investirea instanţei de rejudecare.

23. Cum de numeşte hotărârea pronunţată la rejudecarea cauzei după desfiinţarea hotărârii atacate cu apel?

Răspuns:
Sentinţă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO