marți, 10 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (30)

01. Ce sunt menţiunile false?

Răspuns:
Toate acele indicaţii de natură a face să se creadă că mărfurile comerciale au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau stat.

02. Ce sunt indicaţiile de provenienţă?

Răspuns:
Simple informaţii asupra locului unde a fost realizat produsul.

03. Care este scopul protecţiei împotriva riscului de depreciere?

Răspuns:
Protecţia împotriva riscului de depreciere este chemată să apere o poziţie unică obţinută faţă de consumatori, împiedicând tot ce ar putea reduce impactul semnului asupra acestora, realizat datorită unei forţe distinctive excepţionale. Este deci o protecţie excepţională care presupune condiţii riguroase şi o apreciere mai strictă decât în cazul riscului de confuzie.

04. În ce constă substituirea produselor?

Răspuns:
Este mai frecventă în domeniul băuturilor şi a produselor farmaceutice, constând în a oferi unui client care solicită un produs, un alt produs de provenienţă diferită dar prezentând o oarecare asemănare cu cel cerut. Este o problemă similară, atât ca formă şi conţinut, dar şi ca rezolvare, cu cea a falselor denumiri de origine şi falselor indicaţii, substituirea întemeindu-se pe inducerea în eroare a consumatorului datorită asemănării produselor, în consecinţă, sunt aplicabile normele juridice privind sancţionarea concurenţei neloiale, dar şi dispoziţiile art. 299-300 Cod penal dacă sunt întrunite condiţiile legale.

05. Ce este denigrarea?

Răspuns:
Constă în comunicarea sau răspândirea de către un comerciant a unor afirmaţii depreciative sau comparative, mincinoase cu privire la un alt comerciant concurent, asupra produselor sau serviciilor acestuia, în scopul de a-i ştirbi reputaţia ori de a-i discredita întreprinderea sau produsele. Denigrarea nu se confundă cu critica şi nici cu informarea consumatorilor realizată pe calea publicităţii sau testării oficiale a unor mărfuri. Denigrarea este un act îndreptat împotriva bunului renume al unui comerciant, al întreprinderii, produselor sau serviciilor sale.

06. În ce constau mijloacele de denigrare?

Răspuns:

a) afirmaţii publice sau confidenţiale;
b) omisiune.

07. Enumeraţi modurile sub care se prezintă afirmaţiile publice

Răspuns:

a) afirmaţii care nominalizează victima denigrării prin folosirea publicităţii comparative;
b) afirmaţii care, fără a nominaliza pe comerciantul denigrat, permit totuşi identificarea acestuia cu uşurinţă.

08. În ce constă reclama comparativă?

Răspuns:
Reclama comparativă îmbracă, de regulă, forma unei confruntări a preţurilor şi a calităţii, în primul caz, se arată că produsul este mai ieftin decât al concurentului, iar în al doilea caz, că produsul personal este mai bun decât al concurentului. Constituie reclamă comparativă şi publicitatea prin care sunt puse în evidenţă avantajele ofertei personale faţă de oferta concurentului.

Reclama comparativă se prezintă sub forme diferite şi sub un alt aspect. Astfel, reclama poate fi lipsită de obiectivitate în mod direct (prin discreditarea produselor concurentului), după cum poate fi şi aparent obiectivă (fără ca verificarea afirmaţiilor să fie posibilă).

Reclama comparativă poate fi critică, când un concurent este prezentat în mod defavorabil ori se fac afirmaţii denigratoare despre produsele concurentului, semnalând defecte, calitatea inferioară, ori că produsele sunt demodate fără valoare etc. Acest fel de reclamă este interzisă pentru faptul că utilizarea acestei forme de publicitate în scop de concurenţă are, totdeauna, un element de neloialitate.

09. Ce este reclama comparativă de rataşare?

Răspuns:
Este aceea în care comerciantul prezintă produsele proprii ca fiind aceleaşi cu ale concurentului, în scopul de a beneficia de prestigiul acestuia.

10. Ce este reclama superlativă?

Răspuns:
Se realizează în cadrul în care publicitatea constă în afirmarea unei poziţii unice sau excepţionale. Publicitatea mincinoasă sau superlativă aplicată produselor proprii în raport cu produsele altor comercianţi concurenţi este neloială.

11. Ce sunt preţurile recomandate?

Răspuns: Prin preţuri recomandate se înţelege în dreptul concurenţei preţurile de vânzare la consumator, propuse de fabricant.

12. Ce sunt afirmaţiile confidenţiale?

Răspuns:
Comunicarea făcută confidenţial este considerată a fi un act de concurenţă neloială, numai dacă autorul a ştiut în momentul comunicării că faptele lui nu corespund realităţii.

13. Cum are loc denigrarea prin omisiune?

Răspuns:
Când aprecierile pozitive publicitare se fac numai cu privire la produsele concurenţiale, rezultând că produsele sau serviciile competitorului vătămat nu posedă aceste calităţi.

14. Ce condiţii trebuie să fie întrunite pentru a se ajunge la denigrare?

Răspuns:

a) actul de denigrare trebuie să prezinte persoana sau obiectul la care se referă sub un aspect defavorabil, adică să fie de natură a discredita persoana sau de a deprecia produsul ori serviciul;
b) afirmaţiile denigratoare să-i desemneze pe comerciant/să permită recunoaşterea celui vizat;
c) conţinutul actului de denigrare să fie săvârşit în prejudiciul unui concurent, în sensul de a îndepărta clientela acestuia şi de a favoriza activitatea economică a autorului actului.

15. Ce este dezorganizarea întreprinderii rivale?

Răspuns:
Constă dintr-un ansamblu de acte de concurenţă neloială care au de scop destabilizarea funcţională a activităţii rivalului lezat.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO