vineri, 27 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (47)

01. Ce sunt titlurile de credit?

Răspuns:
Practic, titlurile de credit sunt documente care pot circula mult mai uşor decât banii, fiind totodată negociabile. Ele permit titularilor să-şi exercite, la scadenţă, drepturile literale şi autonome menţionate în cuprinsul lor; existenţa acestor drepturi este strâns legată de existenţa materială a documentului. Putem defini titlul de credit ca fiind acel document în temeiul căruia posesorul său legitim are posibilitatea de a exercita dreptul consemnat în acel înscris, la o dată determinată.

02. Enumeraţi trăsăturile titlurilor de credit

Răspuns:

a) formalismul;
b) literalitatea;
c) autonomia.

03. Clasificaţi titlurile de credit după natura prestaţiei sau conţinut

Răspuns:

a) titluri propriu-zise;
b) titluri reprezentative;
c) titluri de participaţie;
d) titluri improprii.

04. Ce sunt titlurile de credit propriu-zise?

Răspuns:
Titlurile de credit propriu-zise cuprind o promisiune de prestaţiuni viitoare. Ele dau dreptul titularului la o sumă determinată de bani sau la o anumită cantitate de mărfuri fungibile. În această categorie se includ: cambia, biletul la ordin, cecul, obligaţiile emise de societăţile comerciale, poliţele de asigurare.

05. Ce sunt titlurile de credit reprezentative?

Răspuns :
Titlurile de credit reprezentative încorporează un drept real asupra unei cantităţi de mărfuri determinate, care este depozitată sau predată pentru a fi transportată.

Titularul documentului are posesia mărfurilor prin reprezentantul său, precum şi un drept de dispoziţie asupra lor. Titlurile reprezentative se subrogă şi circulă în locul mărfurilor pe care le reprezintă. Dintre acestea fac parte conosamentul, recipisa de depozit şi warantul.

06. Ce sunt titlurile de credit de participaţie sau de drepturi corporative (acţiunile)?

Răspuns:
Certifică un drept complex ce decurge din calitatea de component al unei colectivităţi. Astfel, acţionarul unei societăţi comerciale are atât drepturi patrimoniale cât şi drepturi personale nepatrimoniale.

07. Ce sunt titlurile de credit improprii ?

Răspuns :
Sunt documente de probaţiune şi legitimare. Ele constituie titluri de credit numai prin structura lor exterioară.

08. Clasificaţi titlurile de credit improprii

Răspuns:

a) documente de legitimare;
b) titluri aparente.

09. Clasificaţi titlurile după modul de circulaţie, de desemnare a posesorului sau formă

Răspuns :

a) titluri nominative ;
b) titluri la ordin ;
c) titluri la purtător.

10. Ce sunt titlurile de credit nominative ?

Răspuns :
Conţin în text numele unei persoane determinate, titular al dreptului de creanţă ce rezultă din cuprinsul documentului. Acestea se transmit prin cesiune şi prin transfer. Cesiunea se realizează prin inserarea unei menţiuni pe înscris şi remiterea documentului, iar transferul se efectuează prin înscrierea transmiterii în registrul societăţii emitente şi indicarea ei în titlu.

11. Ce sunt titlurile de credit la ordin ?

Răspuns:
Cuprind numele beneficiarului, precum şi o clauză prin care posesorul este îndrituit să dispună de document. Aceste titluri se transmit prin gir. Formalitatea girului implică manifestarea de voinţă a posesorului şi predarea titlului.

12. Ce sunt titlurile de credit la purtător ?

Răspuns :
Nu precizează în cuprinsul lor numele titularului. Beneficiar este persoana care se află în posesia documentului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO