sâmbătă, 28 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (53)

01. Ce este scrisoarea de credit comercială?

Răspuns:
Este acea modalitate de plată prin care o bancă se obligă să onoreze, prin achitarea sau acceptare, cambiile trase de beneficiar, cu condiţia prezentării în termen a documentelor de expediţie convenite. Scrisoarea de credit comercială se emite de bancă, la ordinul importatorului şi se adresează beneficiarului care poate trage asupra băncii cambii la vedere sau la termen. Scrisoarea de credit comercială prezintă avantajul că nu trebuie să se blocheze suma necesară plăţii, dar în schimb, exportatorul nu poate încasa contravaloarea mărfii decât în momentul onorării cambiilor.

02. Ce este incasso-ul documentar?

Răspuns:
O altă modalitate de plată, alături de „creditul documentar", caracterizată prin aceea că o bancă încasează, la ordinul unui client, valoarea mărfii expediate, în schimbul remiterii documentelor de expediţie.

03. Care sunt părţile ce intervin în incasso-ul documentar?

Răspuns:

a) exportatorul (creditor sau client al băncii);
b) banca exportatorului (ordonatoare);
c) banca importatorului (corespondenţă);
d) importatorul (debitorul).

04. Cum funcţionează incasso-ul documentar?

Răspuns:
În ceea ce priveşte tehnica incasso-ului, după livrarea mărfii, exportatorul depune la banca ordonatoare documentele de expediţie (în funcţie de înţelegerea părţilor, exportatorul poate emite şi o cambie). Banca verifică numărul documentelor de expediţie şi andosează cambia la ordinul corespondentului. Apoi, dacă setul documentelor este complet, acestea se expediază băncii importatorului, însoţite de o scrisoare de remitere. Banca din străinătate va încasa de la importator suma de plată, respectând documentele şi instrucţiunile primite şi va credita în cont banca exportatorului cu suma încasată (banca ordonatoare va trebui avizată de efectuarea acestei operaţii). La primirea avizului de creditare, banca ordonatoare va plăti clientului său contravaloarea mărfurilor pe care acesta le-a expediat. Dacă exportatorul a livrat marfa cu încălcarea clauzelor contractuale, importatorul poate refuza plata (iar dacă suma a fost plătită acesta are dreptul să ceară restituirea ei totală sau parţială).

05. Care sunt formele în care se prezintă incasso-ul documentar?

Răspuns:

a) incasso-ul documentar cu acceptare ulterioară;
b) incasso-ul documentar cu acceptare prealabilă.

06. Ce este incasso-ul documentar cu acceptare ulterioară?

Răspuns:
Constituie o formă de plată în care documentele de expediţie sunt plătite exportatorului (de către banca ordonatoare), în momentul depunerii lor, de aceea, el mai este denumit şi „incasso documentar cu plata imediată". Banca exportatorului plăteşte în mod direct şi imediat (derogarea de la această regulă stabilindu-se prin contract, condiţii generale de livrare, acorduri comerciale şi de plăţi).

07. Ce este incasso-ul documentar cu acceptare prealabilă?

Răspuns:
Este forma de plată la care se recurge în cazul în care documentele de expediţie prezintă vicii de formă sau de fond.

08. Definiţi ordinul de plată

Răspuns:
O dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acesteia unei societăţi bancare receptoare de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani.

09. Care sunt condiţiile pe care o asemenea dispoziţie trebuie să le îndeplinească pentru ca să fie considerată ordin de plată?

Răspuns:

a) societatea bancară receptoare dispune de fondurile reprezentate prin respectiva suma de bani – denumite fonduri băneşti - fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin încasarea acesteia de la emitent;
b) nu prevede ca plata să fie făcută la cererea beneficiarului.

10. Care sunt menţiunile obligatorii pe care trebuie să le conţină ordinul de plată?

Răspuns:

a) ordinul necondiţionat de a plăti o anumită suma de bani;
b) numele sau denumirea beneficiarului şi, după caz, numărul contului acestuia deschis la societatea bancară destinatară;
c) numele sau denumirea plătitorului, numărul contului acestuia deschis la societatea bancară iniţiatoare;
d) denumirea societăţii bancare iniţiatoare;
e) denumirea societăţii bancare receptoare;
f) elementul sau elementele care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară iniţiatoare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO