marți, 10 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (31)

01. Ce este spionajul economic?

Răspuns:
Deconspirarea şi exploatarea de către agentul economic agresiv a secretelor producţiei ori de gestiune ale comerciantului concurent.

02. Care este conţinutul noţiunii de secret?

Răspuns:
Noţiunea de secret are mai întâi un conţinut material, constând dintr-un fapt legat de funcţionarea întreprinderii prejudiciate şi care prezintă un interes legitim pentru acel agent economic. Secretul include şi un conţinut intelectual, în sensul că faptul arătat este ignorat de public şi, în plus, este sustras divulgării prin lege sau prin norme interne ale comerciantului în cauză.

03. Care sunt modalităţile de corupere a personalului altui comerciant sau atragere a personalului întreprinderii concurente?

Răspuns:

a) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant altui comerciant ori acceptarea unei asemenea oferte;
b) angajarea salariaţilor unui concurent în scopul dezorganizării activităţii sale;
c) provocarea concedierii unor salariaţi-în scopul înfiinţării unei societăţi comerciale concurente care să capteze clientela acelui comerciant.

04. Ce este boicotajul?

Răspuns:
Denumit şi punere la index, este un instrument de constrângere economică, exercitat împotriva comerciantului lezat şi constând din refuzul de a întreţine relaţii pe piaţă cu acesta la incitarea unui terţ (de obicei un grup profesional sau o altă grupare organizată sau nu). Boicotajul presupune trei părţi: cel care organizează boicotul, cel incitat la boicot şi boicotatul. Boicotul săvârşit de concurenţa organizată este un act constitutiv de concurenţă neloială, întrucât constă în exerciţiul abuziv al libertăţii comerţului, este un act contrar bunelor moravuri şi este considerat ca o formă tipică de concurenţă prin obstrucţie.

05. Ce este discriminarea?

Răspuns:
Constă în aplicarea unui tratament inegal, dezavantajos în relaţiile comerciale normale. Discriminarea poate să îmbrace şi forma unei abstenţiuni (refuzul de a admite un membru într-o organizaţie economică sau profesională). Discriminarea este un act de concurenţă neloială ori de câte ori este indirectă şi colectivă, atunci când constă în recomandarea adresată unei grupări de societăţi sau de sindicate de a defavoriza anumiţi clienţi. Obiectul discriminării nu îl constituie operaţiunile comerciale normale pentru întreprinderi de acelaşi gen.

06. Sub ce forme se prezintă discriminarea?

Răspuns:

a) obstacole;
b) diferenţe de tratament opuse unei întreprinderi fără justificări.

07. Enumeraţi tipurile de atingeri aduse funcţionării societăţii comerciale

Răspuns:

a) acte de deturnare a clientelei;
b) obstacole materiale în activitatea concurentului;
c) obstacole în distribuirea acesteia;
d) obstacole în calea publicităţii unui concurent.

08. În ce constă deturnarea clientelei?

Răspuns:
Deturnarea clientelei unui comerciant de către fostul său salariat prin folosirea abuzivă a legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant constituie un act de concurenţă neloială care poate dezorganiza întreprinderea, aşa cum s-a arătat mai sus. Fapta se săvârşeşte cu intenţie prin acapararea clientelei altui comerciant de către cel care anterior a deţinut o funcţie în comerţul celui lezat. Fapta se sancţionează numai dacă rezultatul s-a produs. Intenţia autorului faptei trebuie să fie orientată spre deturnarea clientelei de la comerciantul concurent la care a deţinut anterior o funcţie. Manoperele de deturnare ale clientelei trebuie să fie dovedite. Orientarea spontană a clientelei spre noul comerciant nu constituie o faptă de deturnare a clientelei.

09. Cum se prezintă obstacolele materiale în activitatea concurentului?

Răspuns:
Sub diverse forme, ca de pildă închirierea sau cumpărarea terenului pe care concurentul intenţionează să-şi extindă activitatea sau stocarea materiilor prime necesare acestuia.

10. Cum se prezintă obstacolele de distribuţie?

Răspuns:
Pot fi citate lipirea de afişe publicitare în interiorul localului concurentului sau pe zidurile acestui local, distribuirea de prospecte în faţa magazinului concurentului.

11. Cum se prezintă obstacolele în calea publicităţii?

Răspuns:
Ruperea afişelor publicitare, acoperirea lor sistematic, lipirea de afişe publicitare proprii peste cele ale concurentului.

12. Ce este infidelitatea?

Răspuns:
Actul de concurenţă neloială săvârşit de către un salariat, auxiliar al comerţului sau asociat al unui comerciant, prin încheierea în nume propriu, fără ştirea şi acordul patronului societăţii lezate, de operaţiuni comerciale şi de asociere cu comercianţi rivali.

13. Enumeraţi modalităţile de realizare a infidelităţii (practică a concurenţei neloiale)

Răspuns:

a) încheierea de către societăţile comerciale şi regiile autonome din sectorul public a unor contracte de producţie având acelaşi obiect, cu agenţi economici privaţi ai căror salariaţi sunt şi angajaţi ai respectivei unităţi economice publice (are drept consecinţă anularea contractelor);
b) asociatul într-o societate în nume colectiv sau într-o societate cu răspundere limitată care într-o operaţie determinată are pe cont propriu sau al altuia interese contrare societăţii, participă la deciziile privind această operaţie;
c) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui alt comerciant concurent sau acceptarea unei asemenea oferte;
d) divulgarea unor informaţii secrete de către salariat unui concurent;
e) asociatul din societatea cu răspundere limitată care exercită dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el şi societatea comercială;
f) administratorul societăţii pe acţiuni care are într-o anumită operaţie, direct sau indirect, interese contrare societăţii şi nu-i înştiinţează despre acestea pe ceilalţi administratori şi pe cenzori şi participă la deliberări privind această operaţie;
g) membrii comitetului de direcţie şi directorii societăţii pe acţiuni care fără autorizarea Consiliului de administraţie îndeplinesc funcţia de administrator, membru în comitetul de direcţie, cenzori sau asociaţi cu răspundere limitată în alte societăţi comerciale concurente sau având acelaşi obiect ori exercită acelaşi comerţ sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane;
h) administratorii şi directorii care pentru a-şi procura lor sau altora un câştig în paguba societăţii dobândesc în contul acesteia acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care-1 ştiu superior valorii lor efective sau vând pe seama societăţii acţiuni pe care aceasta le deţine la preţuri despre care au cunoştinţa că sunt vădit inferioare valorii lor efective;
i). administratorii şi directorii care cu rea credinţă folosesc bunurile şi creditul societăţii pentru a favoriza o altă societate în care ei sunt interesaţi direct sau indirect.

14. Ce este acapararea agresivă?

Răspuns:
Este o modalitate de concurenţă neloială, în practică, se folosesc diferite metode care sunt considerate ca fapte de acaparare agresivă a clientelei. Între faptele care pot fi calificate astfel, reţinem forme contractuale abuzive ca: închirierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unei prestaţii în mod avantajos, cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători, cu care respectivul comerciant să încheie contracte similare; vânzarea la preţuri interzise care depind exclusiv de tragerea le sorţi sau de hazard; falsa publicitate prin care un comerciant prin afirmaţii nereale asupra propriei întreprinderi sau activităţi urmăreşte să „inducă în eroare pe consumatori şi să creeze o situaţie de favoare în dauna altor comercianţi".

15. Ce este publicitatea mincinoasă?

Răspuns:
Este faptul unui comerciant care, pentru a-şi îmbunătăţi poziţia în raporturile de concurenţă face afirmaţii neadevărate cu privire la persoana, întreprinderea, produsele sau serviciile sale. Astfel de fapte sunt incluse în diferite categorii de acte de concurenţă neloială în raport de caracterul actului şi scopul urmărit.

16. Enumeraţi mijloacele de realizare a publicităţii mincinoase

Răspuns:

a) înscrierea într-un mesaj publicitar a unor menţiuni restrictive sau contradictorii cu caractere mici lângă alte menţiuni atractive cu caractere mari;
b) reproducerea unor imagini sugestive, înşelătoare pe suportul publicitar;
c) utilizarea improprie a unor termeni sugestivi, ca de exemplu, prima mână, deşi obiectul a fost la mai mulţi posesori;
d) revendicarea unor calificative neatribuite legal - ca de exemplu „Hotel de cinci stele" deşi acest fapt nu este adevărat.

17. Care sunt aprecierile de natură a induce în eroare cele mai frecvent întâlnite?

Răspuns:

a) indicaţiile inexacte cu privire la natura şi calităţile produselor sau serviciilor;
b) indicaţiile inexacte cu privire la preţurile, scopul şi circumstanţele vânzării;
c) indicaţii de natură a induce în eroare asupra întreprinderii, importanţei vechimii şi relaţii ei;
d) uzurparea de titluri şi diplome;
e) afirmaţia inexactă de a fi obţinut medalii şi alte recompense industriale;
f) utilizarea abuzivă a labelurilor (labelurile sunt semne care atestă că un produs sau serviciu îndeplineşte un min. de condiţii de calitate, iar aplicarea lor este supusă unui control administrativ);
g) faptul de a invoca fără temei un drept de proprietate industrială.

18. Care sunt criteriile de evaluare a falsităţii mesajului publicitar?

Răspuns:

a) conţinutul mesajului;
b) destinatarul mesajului publicitar;
c) conţinutul fals la care se raportează publicitatea.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO