sâmbătă, 28 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (52)

01. Enumeraţi modalităţile de plată

Răspuns:

a) creditul documentar;
b) incasso-ul documentar;
c) ordinul de plată.

02. Definiţi creditul documentar

Răspuns:
Reprezintă aranjamentul prin care o bancă se obligă faţă de un terţ beneficiar, la cererea şi în conformitate cu instrucţiunile unui client.

03. Care sunt participanţii la creditul documentar?

Răspuns:

a) importatorul (debitorul-client al băncii care este ordonatorul);
b) exportatorul (creditorul sau terţul beneficiar);
c) banca emitentă (ordonatoare);
d) banca corespondentă (intermediară).

04. Care sunt cele două operaţiuni pe care le implică deschiderea creditului documentar?

Răspuns:

a) un acord între importator şi expeditor;
b) o convenţie între importator şi bancă.

05. În ce constă acordul dintre importator şi expeditor?

Răspuns:
Prin contractul de import-export părţile stabilesc modalitatea de plată - creditul documentar - importatorul obligându-se să deschidă un credit documentar în favoarea exportatorului.

06. În ce constă convenţia între importator şi bancă?

Răspuns:
Între importator şi bancă se încheie un contract „intuitu personae", prin care banca se obligă să pună la dispoziţia clientului un credit, acesta, adică importatorul, plătind dobânda şi comisionul.

07. Ce este acreditivul documentar?

Răspuns:
Este modalitatea de plată prin care importatorul dă dispoziţie băncii sale să achite exportatorului (printr-o altă bancă, cea a exportatorului) contravaloarea mărfii, a cărei livrare o dovedeşte cu documente.

08. De câte feluri poate fi acreditivul documentar?

Răspuns:

a) acreditivele revocabile,
b) acreditivele irevocabile;
c) acreditive irevocabile neconfirmate;
d) acreditive irevocabile confirmate;
e) acreditive domiciliate în ţara importatorului;
f) acreditive domiciliate în ţara exportatorului;
g) acreditive domiciliate într-o terţă ţară;
h) acreditive transferabile;
i) acreditive netransferabile;
j) acreditive utilizabile total sau parţial;
k) acreditive pentru livrări eşalonate.

09. Ce este acreditivul revocabil?

Răspuns:
Poate fi modificat sau anulat în orice moment al perioadei de valabilitate (ele nefiind condiţionate de avizarea beneficiarului). Banca ordonatoare are doar obligaţia de a rambursa sumele care au fost plătite, acceptate sau negociate, înainte de primirea avizului. Acest tip de acreditiv este folosit atunci când beneficiarul are încredere în ordonator. De regulă, acest tip de acreditiv este evitat sau chiar interzis.

10. Ce este acreditivul irevocabil?

Răspuns:
Nu poate fi modificat sau anulat decât cu acordul tuturor părţilor interesate. El reprezintă un angajament de plată ferm al băncii emitente, în raport cu modul de utilizare a creditului, banca are obligaţia fie de a plăti sau de a face să se plătească suma prevăzută, fie de a accepta cambii şi de a cumpăra sau negocia cambii trase de beneficiar.

11. Ce este acreditivul irevocabil neconfirmat?

Răspuns:
Se deschide la banca importatorului şi se avizează beneficiarului prin intermediul altei bănci, care însă nu-şi asumă nici un angajament (banca intermediară neconfirmând acreditivul nu are nici o obligaţie, raportul juridic stabilindu-se numai între banca importatorului şi beneficiar).

12. Ce este acreditivul irevocabil confirmat?

Răspuns:
Se deschide la banca importatorului şi se confirmă de banca notificatoare (la acest tip de acreditiv se recurge atunci când beneficiarul nu are încredere în banca ordonatoare, prin confirmare banca intermediară angajându-se alături de banca ce a deschis acreditivul), în astfel de cazuri, între cele două bănci (emitentă şi notificatoare) se creează un raport juridic distinct, aşa încât, dacă nu sunt îndeplinite obligaţiile către beneficiar, banca notificatoare se substituie băncii emitente.

13. Ce este acreditivul domiciliat în ţara importatorului?

Răspuns:
Este un tip de acreditiv prin care exportatorul încasează contravaloarea mărfii pe care a livrat-o (numai după primirea documentelor de expediţie de către banca străină şi verificarea lor). Datorită circuitului documentelor pe care acest tip de acreditiv îl implică, beneficiarul îşi încasează drepturile cu întârziere, dar el poate evita acest dezavantaj prin negocierea cambiei trasă asupra importatorului.

14. Ce este acreditivul domiciliat într-o ţară terţă?

Răspuns:
Acreditivul care se notifică sau, după caz, se confirmă beneficiarului de o bancă din ţara sa. În cazul când beneficiarul nu obţine domicilierea în ţara sa, el poate cere ca acreditivul să fie deschis într-o ţară terţă. Dacă nu există vreo înţelegere între părţi, comisionul bancar se suportă de importator.

15. Ce este acreditivul transferabil?

Răspuns:
Este acel tip de acreditiv care poate fi cedat de către beneficiar unui alt exportator sau unei alte bănci (clauza de transfer trebuie prevăzută în acreditiv în mod expres).

16. Ce este acreditivul netransferabil?

Răspuns:
Este cel potrivit căruia se plăteşte numai beneficiarului în favoarea căruia a fost deschis.

17. Ce este acreditivul utilizabil total sau parţial?

Răspuns:
Acela care se achită în tranşe proporţionale cu volumul livrărilor (în cazul livrărilor parţiale, în acreditiv trebuie indicat preţul unitar pentru a se controla valoarea facturilor). Dacă preţul nu este indicat, banca va plăti potrivit indicaţiilor cuprinse în facturi.

18. Ce este acreditivul pentru vânzări eşalonate?

Răspuns:
Este acel acreditiv în care se prevede că expedierea mărfii se face în tranşe repartizate în timp (livrările în tranşe se deosebesc de livrările parţiale prin aceea că pentru fiecare tranşă se stabileşte cantitatea mărfii şi termenul de predare, de asemenea, acreditivul se deschide pentru valoarea totală a mărfii). Tranşele nelivrate în termen nu pot fi reportate, ele socotindu-se ca neexecutate.

19. Ce este acreditivul revolving?

Răspuns:
Reprezintă un fel de acreditiv care îmbină interesele ambelor părţi (importatorul evită imobilizarea fondurilor pe perioada executării contractului, iar exportatorul îşi asigură desfacerea integrală a produselor tranzacţionale).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO