joi, 12 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (34)

01. Ce sunt contractele numite? Exemple

Răspuns:
Sunt numite contractele denumite şi reglementate de lege, ca vânzarea, schimbul, mandatul, depozitul, donaţia ş.a.

02. Ce sunt contractele nenumite? Exemple

Răspuns:
Sunt nenumite contractele nedenumite şi nereglementate de lege, însă uzitate, ca de exemplu, contractul de întreţinere sau contractul de hotelărie.

03. Care sunt regulile aplicabile în măsura în care clauzele contractuale sunt neîndestulătoare?

Răspuns:

a) în cazul contractelor numite se vor aplica în complinire dispoziţiile legale supletive care reglementează contractul respectiv;
b) în cazul contractelor nenumite, se vor aplica dispoziţiile legale generale privitoare la contracte.

04. Ce sunt contractele consensuale?

Răspuns:
Sunt consensuale contractele negociabile care i-au naştere prin simplul acord de voinţe al părţilor contractante, exprimat în forma pe care ele o aleg.

05. Ce sunt contractele neconsensuale?

Răspuns:
Sunt neconsensuale contractele negociabile sau nenegociabile care iau neştere prin acordul de voinţe al părţilor contractante şi exprimarea acestuia în forma anume stabilită de lege sau cu îndeplinirea altor formalităţi prestabilite.

06. Clasificaţi contractele neconsensuale

Răspuns:

a) contracte solemne;
b) contracte reale.

07. Ce sunt contractele solemne?

Răspuns:
Sunt contracte solemne cele pentru a căror încheiere se cere şi respectarea unei forme prestabilite, care îndeobşte este forma autentică notarială; ca în cazul donaţiei, la care nerespectarea formei solemne atrage nulitatea absolută a contractului.

08. Ce sunt contractele reale?

Răspuns:
Sunt contracte reale cele pentru a căror încheiere se cere şi remiterea materială a bunului debitorului, ca în cazul depozitului sau împrumutului.

09. Ce sunt contractele bilaterale sau sinalagmatice?

Răspuns:
La contractele bilaterale sau sinalagmatice, părţile se obligă reciproc, corelativ, fiecare din ele devenind faţă de cealaltă creditor şi debitor.

10. Ce sunt contractele unilaterale?

Răspuns:
La contractele unilaterale, numai una din părţi se obligă, ea devenind astfel debitor iar cealaltă parte creditor.

11. Care este interesul clasificării contractelor oneroase vs. gratuite?

Răspuns:

a) faţă de reglementarea contractelor cu titlu oneros, legea reglementează cu anumite restrângeri contractele cu titlu gratuit, ceea ce se explică prin neajunsurile ce potenţial pot rezulta din lipsa de reciprocitate a prestaţiilor pentru depunător, pentru familia sa, pentru creditorii ori succesorii săi;
b) cerinţele de valabilitate sunt mai severe la contractele gratuite decât la cele oneroase; legea prevede anumite incapacităţi speciale atât în privinţa dispunătorilor cât şi în privinţa gratificaţiilor; unele persoane nu pot încheia acte cu titlu gratuit;
c) considerarea persoanei cocontractantului, în general indiferentă în contractele cu titlu oneros, este esenţială, intuitu personae, în contractele cu titlu gratuit; ca urmare, eroarea asupra persoanei constituie un viciu de consimţământ, adică un caz de anulare a contractelor gratuite;
d) obligaţiile părţilor şi răspunderea contractuală sunt reglementate mai exigent la contractele oneroase decât la cele gratuite;
e) acţiunea pauliană este mai lesnicios de promovat în cazul contractelor gratuite decât în cazul contractelor oneroase;
f) raportul succesoral şi reducţiunea liberalităţilor în vederea întregirii rezervei succesorale privesc numai contractele cu titlu gratuit;
g) contractele oneoase sunt variate şi deosebit de numeroase în practică, pe când contractele gratuite sunt puţine la număr şi rare în practică.

12. Clasificaţi contractele oneroase

Răspuns:

a) contracte comutative;
b) contracte aleatorii.

13. Clasificaţi contractele gratuite

Răspuns:

a) contracte dezinteresate;
b) liberalităţi.

14. Ce este contractul comutativ? Exemple

Răspuns:
Contractul oneros este comutativ când, la încheierea lui, prestaţiile părţilor sunt cunoscute, evaluabile şi certe. Ex: vânzarea-cumpărarea, furnizarea, antrepriza, locaţiunea ş. a.

15. Ce este contractul aleatoriu? Exemple

Răspuns:
Contractul oneros este aleatoriu când, la încheierea lui existenţa ori întinderea prestaţiilor, sau a uneia din ele, depind de un eveniment viitor şi incert (alea). Ex: asigurarea, întreţinerea sau renta viageră.

16. Ce sunt contractele dezinteresate? Exemple

Răspuns:
Sunt dezinteresate contractele prin care se fac servicii gratuite, fără a avea loc micşorări patrimoniale; de exemplu, comodatul sau împrumutul.

17. Ce sunt liberalităţile? Exemple

Răspuns:
Sunt liberalităţi contractele prin care au loc transferuri de valori dintr-un patrimoniu în altul fără echivalente, ca în cazul donaţiei fără sarcini (cu precizarea că liberalităţile se pot realiza şi pe calea succesiunii testamentare).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO