sâmbătă, 28 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (51)

01. Ce este plata ca mijloc de executare a obligaţiilor comerciale?

Răspuns:
În cadrul raporturilor comerciale îndeplinirea întocmai de către debitor a obligaţiilor contractuale aşa cum au fost ele convenite, reprezintă plata propriu-zisă sau plata pur şi simplă, realizându-se în mod normal, pe de o parte executarea în forma specifică a obligaţiilor contractuale iar pe de altă parte stingerea raportului juridic de drept comercial.

02. Care sunt mijloacele substitutive de executare şi implicit de stingere a obligaţiilor comerciale în materie de plăţi comerciale?

Răspuns:

a) plata prin compensaţie;
b) plata prin subrogaţie;
c) plata prin novaţie;
d) plata prin delegaţie;
e) darea în plată.

03. Care sunt mijloacele substitutive de stingere a obligaţiilor comerciale în materie de plăţi comerciale, care nu implică şi executarea lor?

Răspuns:

a) confuziunea,
b) remiterea de datorie,
c) tranzacţia,
d) imposibilitatea de executare a contractului neimputabilă debitorului,
e) moartea debitorului sau a creditorului,
f) prescripţia extinctivă.

04. Enumeraţi mijloacele de plată folosite în momentul de faţă

Răspuns:

a) aurul;
b) valuta;
c) devizele.

05. Ce este valuta?

Răspuns:
Este moneda naţională a unei ţări folosită (adică convertibilă) în plăţile internaţionale.

06. Clasificaţi valutele în raport cu forma lor

Răspuns:

a) efective;
b) în cont.

07. Ce sunt valutele efective?

Răspuns:
Sub formă de numerar, bancnote, monede divizionare.

08. Ce sunt valutele în cont?

Răspuns:
Sub formă de disponibil la o bancă.

09. Clasificaţi valutele în funcţie de posibilitatea de preschimbare

Răspuns:

a) convertibile;
b) neconvertibile.

10. Ce sunt valutele convertibile?

Răspuns:
Care pot fi preschimbate în alte valute.

11. Cum se concretizează raporturile valorice dintre valute?

Răspuns:

a) parităţile monetare (raportul dintre valorile paritare ale două monede);
b) cursurile valutare sau cursul de schimb (raportul valoric dintre moneda unui stat şi moneda altui stat).

12. Ce sunt devizele?

Răspuns:
Titluri de credit pe termen scurt, exprimate în monedă străină.

13. De câte feluri sunt devizele în raport cu forma lor?

Răspuns:

a) cambii;
b) cecuri;
c) valori mobiliare.

14. De câte feluri sunt devizele după regimul de utilizare sau calitate?

Răspuns:

a) convertibile;
b) neconvertibile;
c) în clearing.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO