sâmbătă, 28 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (48)

01. Ce este cambia?

Răspuns:
Este un titlu de credit prin care o persoană, numită trăgător, dă ordin altei persoane, numite tras, să plătească unei a treia persoane, numită beneficiar, o sumă de bani determinată, la o anumită dată şi într-un anumit loc.

02. Enumeraţi funcţiile cambiei

Răspuns:

a) constituie un procedeu de schimb în materie monetară;
b) serveşte ca instrument de plată;
c) constituie un instrument de credit.

03. În ce constă funcţia cambiei de procedeu de schimb în materie monetară?

Răspuns:
Cel ce are nevoie de o sumă de bani într-o anumită monedă în altă localitate, pe o altă piaţă sau într-o altă ţară, obţine de la o altă persoană o scrisoare către corespondentul acestuia aflat în localitatea respectivă, prin care semnatarul scrisorii îi cere să pună la dispoziţia aducătorului ei suma de bani prevăzută în scrisoare.

04. În ce constă funcţia cambiei de instrument de plată?

Răspuns:
Posesorul uneia sau a mai multor cambii, plătibile într-o anumită localitate, poate face plăţi dând cambiile în loc de numerar, corespunzător sumelor prevăzute în cuprinsul lor.

05. În ce constă funcţia cambiei de instrument de credit?

Răspuns:
Rezultă din faptul că aceasta nu este plătită imediat, ci la un anumit termen. Asta nu înseamnă că beneficiarul cambiei nu-şi poate valorifica, cel puţin în parte, dreptul său anterior ajungerii la termen. Astfel, el se poate prezenta cu cambia la o banca pentru a efectua o operaţiune de scont; banca îi va plăti suma prevăzută în titlul de credit, mai puţin o sumă egală cu valoarea dobânzii până la scadenţă. Mai există şi posibilitatea ca beneficiarul cambiei să o transmită, prin gir, unui alt comerciant în contul unei obligaţii faţă de acesta sau contra unei sume de bani.

06. Enumeraţi avantajele utilizării cambiei

Răspuns:

a) se transmite simplu şi rapid prin gir;
b) conferă certitudine beneficiarului, de vreme ce a fost acceptată de tras;
c) faţă de beneficiar sunt inopozabile excepţiile pe care trasul le-ar fi putut opune trăgătorului;
d) este garantată solidar de giranţi.

07. Enumeraţi cele opt elemente care constituie condiţiile de formă ale cambiei

Răspuns:

a) denumirea de cambie;
b) ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani;
c) numele aceluia care trebuie să plătească (tras);
d) scadenţa;
e) locul unde plata trebuie făcută;
f) numele celui căruia, sau la ordinul căruia, plata trebuie făcută;
g) data şi locul emiterii;
h) semnătura trăgătorului.

08. Care sunt cele două reguli care garantează conţinutul unei cambii?

Răspuns:

a) regula suficienţei;
b) regula certitudinii.

09. În ce constă regula suficienţei?

Răspuns:
Regula suficienţei cere ca din menţiunile ce le cuprinde o cambie să rezulte toate informaţiile necesare concretizării obligaţiilor cambiale.

10. În ce constă regula certitudinii?

Răspuns :
Regula certitudinii presupune ca, din punct de vedere literal, textul să fie astfel formulat încât să nu fie susceptibil de interpretări diferite.

11. Daţi exemple de clauze accesorii ale cambiei

Răspuns :
În afară de menţiunile obligatorii, cambia mai poate să cuprindă şi o serie de clauze accesorii şi care pot fi:
- clauze susceptibile să influenţeze obligaţiile cambiale cum ar fi “nu la ordin” ori “netransmisibil prin gir”. În prezenţa acestor clauze, beneficiarul nu poate transmite cambia prin gir;
- clauze care nu afectează obligaţiile cambiale: clauza "după aviz" cu semnificaţia că trasul nu acceptă titlul respectiv şi nici nu-1 plăteşte decât după ce va primi o înştiinţare de la trăgător; clauza “valoarea primită în mărfuri” sau “în alimente” ori “în numerar” care indică cauza emiterii sau proviziunea.

12. Care sunt exigenţele privind capacitatea necesară celui care eliberează cambia?

Răspuns:
Cambia reprezentând un fapt de comerţ, este necesar ca cel care o eliberează să beneficieze de capacitate deplină de exerciţiu, aşa cum se cere oricărei persoane fizice pentru a fi comerciant.

13. Care este particularitatea cauzei care a dat naştere obligaţiei cambiale?

Răspuns:
Cauza nu are nici o relevanţă, existenţa acesteia fiind independentă.

14. Care este obiectul cambiei?

Răspuns:
Obiectul obligaţiei cambiale nu poate consta decât în plata unei sume de bani, orice altă prestaţie fiind exclusă.

15. Cum se transmite cambia?

Răspuns:
Prin gir. Această modalitate de transmitere constă în înscrierea unei anumite formule, de regulă pe spatele titlului (de unde şi denumirea de andosament), prin care se dă curs voinţei posesorului actual de a efectua transmiterea şi remiterea titlului unui nou posesor.

16. Definiţi girul

Răspuns:
Acel act juridic prin care posesorul cambiei (girant) transmite toate drepturile sale izvorâte din aceasta unei alte persoane (giratar), printr-o declaraţie scrisă şi semnată pe titlu, urmată de tradiţiunea acestuia.

17. Enumeraţi funcţiile girului

Răspuns:

a) Este un mijloc de transmitere a drepturilor înserate în cambie;
b) Oferă garanţie pentru acceptarea şi plata cambiei;
c) Este un mijloc de legitimare a posesorului titlului cambial.

18. Ce este avalul?

Răspuns:
Este operaţiunea prin care o persoană, numită avalist, garantează altei persoane, numită avalizat, plata unei cambii. Formula utilizată este de regulă “pentru aval” sau “pentru garanţie” şi se înscrie pe cambie, pe adaosul acesteia, ori pe un duplicat. El trebuie să indice şi persoana pentru care a fost dat, iar dacă lipseşte o asemenea indicaţie se prezumă că a fost dat pentru trăgător. De asemenea, obligatorie este şi semnătura avalistului.

19. În câte feluri poate fi trasă o cambie?

Răspuns:

a) la vedere;
b) la un anumit timp de la vedere;
c) la un anumit timp de la data emisiunii;
d) la o dată fixă.

20. În ce constă acceptarea cambiei?

Răspuns:
Acceptarea se scrie pe cambie, folosindu-se cuvântul “acceptat” sau o altă expresie echivalentă, urmată de semnătura trasului. Chiar şi simpla semnătură a trasului poate fi socotită drept acceptare. Acceptarea trebuie să fie necondiţionată. Trasul poate să accepte numai o parte din sumă. Prin acceptare, trasul se obligă să plătească cambia la scadenţă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO