sâmbătă, 21 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (41)

01. Definiţi contractul de consignaţie

Răspuns:
Contractul de consignaţie este convenţia prin care una dintre părţile contractante (consignant) încredinţează celeilalte părţi (consignatar), mărfuri sau obiecte mobile spre a le revinde pe socoteala consignantului. În esenţă, contractul de consignaţie este o varietate a contractului de comision, prin el urmărindu-se accelerarea desfacerii şi apărarea în mai bune condiţii a intereselor consignantului.

02. Enumeraţi caracteristicile proprii ale contractului de consignaţie

Răspuns:

a) împuternicirea dată consignatarului constă, întotdeauna, în vinderea unor bunuri mobile aparţinând consignantului;
b) vinderea bunurilor se face pe un preţ anticipat stabilit de consignant,
c) consignatarul este obligat să remită consignantului suma de bani obţinută ca preţ al vânzării sau, dacă bunul nu a putut fi vândut, să restituie bunul în natură.

03. Enumeraţi obligaţiile consignantului

Răspuns:

a) să predea consignatarului bunurile mobile care urmează a fi vândute;
b) să plătească consignatarului remuneraţia ce i se cuvine;
c) să restituie consignatarului cheltuielile făcute de acesta în îndeplinirea însărcinării primite.

04. Enumeraţi obligaţiile consignatarului

Răspuns:

a) să ia măsurile necesare pentru păstrarea şi conservarea bunurilor primite;
b) să execute mandatul dat de consignant;
c) să dea socoteală consignantului asupra îndeplinirii mandatului său.

05. Definiţi contractul de report

Răspuns:
Contractul de report constă în cumpărarea pe bani gata a unor titluri de credit, care circulă în comerţ, şi în revânzarea simultană, cu termen şi pe un preţ determinat, de către aceeaşi persoană a unor titluri de aceeaşi specie (art. 74 C. corn.). Contractul de report este un act juridic complex care cuprinde o dublă vânzare: una care se execută imediat (atât în privinţa predării titlurilor, cât şi a plăţii preţului), iar cealaltă este o revânzare cu termen şi la un preţ determinat.

06. În ce constă mecanismul reportului?

Răspuns:
În temeiul contractului de report, o persoană, deţinătoare de titluri de credit care circulă în comerţ (denumită reportat), dă în report (vinde temporar) aceste titluri unei persoane (denumită reportator, de obicei un bancher), în schimbul unui preţ plătibil imediat. Dar, prin acelaşi contract se înţeleg ca la un anumit termen, reportatorul să revândă reportatului titluri de credit de aceeaşi specie, primind preţul determinat.

Diferenţa între suma dată de reportator şi cea pe care o încasează la termen (denumită report) este profitul realizat de reportator. în plus, aceasta va primi de la reportator, pentru serviciul prestat, o remuneraţie (denumită preţ de report sau premiu).

07. Definiţi contractul de cont curent

Răspuns:
Contractul de cont curent este un procedeu tehnic constând în înţelegerea părţilor ca în loc să achite separat şi imediat creanţele reciproce, izvorâte din prestaţiile făcute una către cealaltă, lichidarea să se facă la un anumit termen, prin achitarea soldului de către partea debitoare.

Părţile între care se încheie contractul de cont curent se numesc „corentişti", iar prestaţiile reciproce pe care şi le fac se numesc „remize" (sau „rimese"); prestaţiile constau în operaţiuni prin care o parte pune la dispoziţia celeilalte părţi o valoare patrimonială de orice fel, urmând ca suma cuvenită transmiţătorului să fie depusă în contul curent, aceleaşi lucru petrecându-se şi de partea cealaltă.

08. Enumeraţi efectele principale ale contractului de cont curent

Răspuns:

a) transferul dreptului de proprietate;
b) novaţia;
c) indivizibilitatea;
d) compensaţia.

09. Enumeraţi efectele secundare ale contractului de cont curent

Răspuns:

a) curgerea dobânzilor;
b) dreptul la comision şi alte cheltuieli.

10. Definiţi contractul de gaj comercial

Răspuns:
Contractul de gaj este contractul prin care debitorul remite creditorului său un bun mobil pentru garantarea executării obligaţiei cu posibilitatea pentru creditor ca la scadenţă, în caz de neexecutare a obligaţiei, să fie satisfăcut cu preferinţă din valoarea bunului respectiv.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO