duminică, 22 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (43)

01. Definiţi contractul de licenţă de brevet de invenţie

Răspuns:
Contractul de licenţă de brevet de invenţie este contractul prin care una dintre părţi, „licenţiatorul", transmite celeilalte părţi „licenţiatul" dreptul de folosinţă asupra unei invenţii proteguite printr-un brevet de invenţie, în schimbul unui preţ, imprimându-i astfel un caracter oneros.

02. Ce este invenţia?

Răspuns:
Invenţia constituie orice creaţie ştiinţifică sau tehnică, care prezintă noutate absolută faţă de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, care nu a mai fost brevetată sau făcută public, în ţară sau în străinătate, până la acea dată.

03. Ce este brevetul de invenţie?

Răspuns:
Documentul prin care se recunoaşte unei persoane fizice sau juridice dreptul asupra unei anumite invenţii.

04. De câte feluri sunt brevetele de invenţie?

Răspuns:

a) brevete de invenţii principale care se acordă pentru invenţii ce pot fi transpuse în practică în mod independent de alte invenţii;
b) brevete complementare, care se acordă în cazul invenţiilor care perfectează o invenţie principală înregistrată, ridicându-i valoarea tehnico-economică.

05. Care este importanţa cunoaşterii perioadelor de valabilitate a brevetelor de invenţii în diferite state?

Răspuns:
Deoarece după expirarea acestei perioade, invenţia intră în domeniul public, putând fi folosită de oricine, fără să mai fie necesar acordul fostului titular.

06. Enumeraţi avantajele contractului de licenţă de brevet de invenţie pentru licenţiat

Răspuns:

a) realizarea de economii valutare prin reducerea importurilor de mărfuri similare;
b) introducerea rapidă a unor tehnici avansate;
c) promovarea exporturilor produselor realizate sub licenţă etc.

07. Enumeraţi clauzele proprii ale contractului de licenţă

Răspuns:

a) clauza teritorială,
b) clauzele privind asistenţa tehnică şi comercială,
c) durata contractului,
d) condiţiile în care contractul poate fi extins şi reînnoit,
e) garanţiile şi răspunderea reciprocă a părţilor,
f) condiţiile de forţă majoră,
g) condiţiile de risc etc.

08. Ce este contractul de transfer de know-how?

Răspuns:
Este contractul prin care o parte transmite celeilalte părţi, contra unui preţ, cunoştinţele sau procedeele tehnice pe care le deţine şi care nu au fost brevetate sau nu sunt brevetabile, necesare fabricării unui anumit produs, comercializării lui, sau prestării unui anumit serviciu de o manieră necunoscută până la acea dată de beneficiarul transferului.

09. Care sunt diferenţele şi asemănările dintre know-how şi invenţie?

Răspuns:
Spre deosebire de invenţii, know-how-ul nu implică neapărat condiţia noutăţii absolute, fiind suficient ca deţinătorul unor cunoştinţe să facă un lucru mai bine decât o persoană interesată să-i achiziţioneze aceste cunoştinţe, pentru a ne afla în faţa unui know-how (aceasta nu înseamnă că know-how-ul nu poate fi o noutate absolută pe care însă deţinătorul lui nu doreşte să-1 breveteze, datorită formalităţilor multiple şi temerii de a nu fi divulgate cunoştinţele respective).

10. De câte feluri poate fi contractul de know-how?

Răspuns:

a) contractele de know-how pur (când transferul nu este legat sau condiţionat de nici o altă operaţiune tehnico-economică);
b) contractele de know-how combinat (când se realizează şi transferul prin cesiune sau licenţă al unei invenţii).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO