sâmbătă, 14 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (35)

01. Clasificaţi contractele având în vedere autonomia lor

Răspuns:

a) contracte principale;
b) contracte accesorii.

02. Ce sunt contractele principale? Exemple

Răspuns:
Sunt contracte principale cele care au o existenţă de sine stătătoare; în marea lor majoritate contractele sunt principale, ca vânzarea-cumpărarea, schimbul, donaţia, locaţiunea sau tranzacţia.

03. Ce sunt contractele accesorii? Exemple

Răspuns:
Sunt contracte accesorii cele care depind şi însoţesc anumite contracte principale; numărul lor este restrâns; aşa sunt, de exemplu, gajul sau ipoteca, prin care se garantează mai ales împrumuturile.

04. Ce sunt contractele simple ? Exemple

Răspuns:
Sunt contracte simple cele prin care se realizează o singură operaţie juridică, ceea ce o fac cele mai multe contracte; fiecare contract poartă denumirea operaţiei pe care o realizează; de exemplu vânzarea-cumpărarea, scimbul, donaţia sau închirierea.

05. Ce sunt contractele complexe ? Exemple

Răspuns :
Cele prin care se realizează două sau mai multe operaţii juridice; aşa este contractul de hotelărie, care constă în închirierea de camere sau apartamente mobilate, depozitarea de bagaje şi prestarea unor servicii; tot astfel este contractul de turism care constă, după împrejurări, în transportul de persoane şi bagaje, cazarea şi hrana pentru turişti, organizarea de activităţi culturale, sportive, de divertisment ş.a.; adică totalitatea prestaţiilor cuprinse, de la caz la caz, în costul unei călătorii turistice.

06. Clasificaţi contractele în funcţie de executarea în timp a obligaţiilor contractuale

Răspuns:

a) contracte instantanee;
b) contracte succesive.

07. Ce sunt contractele instantanee? Exemple

Răspuns:
Cele la care executarea ambelor sau a uneia din prestaţii are loc imediat şi o singură dată; de exemplu, la contractul de schimb de bunuri certe, individual determinate, obligaţiile copermutanţilor se consideră executate în chiar momentul naşterii lor, concomitent, în temeiul principiului consensualismului; iar la contractul de vânzare-cumpărare de bunuri certe, obligaţia vânzătorului de transferare a bunului vândut se consuderă executată de drept din momentul încheierii contractului.

08. Ce sunt contractele succesive? Exemple

Răspuns:
Cele la care executarea uneia sau a ambelor prestaţii are loc la date eşalonate în timp; de exemplu, la contractul de furnizare sau închiriere; contractele succesive pot fi încheiate pe durată determinată sau nedeterminată.

09. Cum se numeşte sancţiunea în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a contractelor instantanee?

Răspuns:
Rezoluţiunea.

10. Cum se numeşte sancţiunea în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a contractelor succesive?

Răspuns:
Rezilierea.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO