sâmbătă, 14 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (36)

01. Clasificaţi contractele în funcţie de rolul diferenţiat al voinţei părţilor la încheierea contractului

Răspuns:

a) contracte negociabile;
b) contracte de adeziune;
c) contracte impuse.

02. Ce sunt contractele negociabile? Exemple

Răspuns:
Cele clasice, tradiţionale, la care persoanele fizice şi juridice sunt pe deplin libere să le încheie ori nu; iar dacă se decid să încheie un asemenea contract, părţile se află pe poziţii de egalitate, ele fiind cele care stabilesc de comun acord, adesea după discuţii prealabile, clauzele contractuale (de unde denumirea de contracte negociabile); de exemplu, vânzarea-cumpărarea de locuinţe între persoanele fizice.

03. Ce sunt contractele de adeziune? Exemple

Răspuns:
Cele la care toate clauzele contractuale sunt stabilite de către una din părţi, cealaltă parte având doar opţiunea de a accepta sau de a refuza încheierea lor; iar uneori, ca în cazul contractelor de furnizare a apei, a energiei electrice sau a gazelor naturale, facultatea de a refuza; contractarea este iluzorie.

04. Ce sunt contractele impuse? Exemple

Răspuns:
Cele pe care legea le reglementează ca atare în cazuri limitate, ca acela al asigurării obligatorii a unor bunuri.

05. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le întrunească contractele pentru a fi valabile?

Răspuns:

a) capacitatea părţilor de a contracta;
b) consimţământul lor;
c) un obiect determinat;
d) o cauză licită.

06. În ce constă capacitatea contractuală a persoanelor juridice?

Răspuns:
Capacitatea contractuală a persoanelor juridice este cârmuită de principiul specialităţii, conform căruia fiecare persoană juridică în parte poate avea numai acele drepturi care corespund scopului ei, aşa cum acesta este stabilit, după caz, prin lege, prin actul de înfiinţare sau prin statut.

07. Tăcerea poate valora manifestare de consimţământ?

Răspuns:
Prin ea însăşi, adică singură, tăcerea nu este în măsură să exprime voinţa de a contracta; ea poate însă exprima o asemenea voinţă când este însoţită de anumite comportamente sau uzanţe; de exemplu, reînnoirea unui contract de locaţiune expirat rezultă din folosirea în continuare a bunului închiriat de către locatar fără ca locatorul să se opună (caz anume prevăzut de art. 1437 din C. civ.); sau, între persoane aflate în relaţii comerciale, în caz de expediere de mărfuri nerecomandate, pe care destinatarul le primeşte, s-a decis că tăcerea sa, constând în lipsa de confirmare, coroborată cu primirea mărfurilor, valorează acceptare (caz jurisprudenţial validat în temeiul uzanţelor comerciale).

08. Ce este obiectul obligaţiilor contractuale?

Răspuns:
Prestaţia sau prestaţiile pe care părţile şi le-au asumat prin contract.

09. Care sunt trăsăturile pe care cauza contractului trebuie să le întrunească?

Răspuns :

a) să existe ;
b) să fie reală ;
c) să fie licită.

10. Ce este cauza ?

Răspuns :

a) conform teoriei clasice - scopul imediat în vederea căruia părţile au contract, scop intrinsec contractului, abstract, obiectiv şi invariabil în aceeaşi categorie de contracte;
b) conform teoriei anticauzale – noţiunea de cauză este inutilă;
c) conform teoriei moderne - la scopul obiectiv (causa proxima) s-a adăugat şi scopul subiectiv în vederea căruia s-a contractat (causa remota); este ceea ce a dus la subiectivizarea cauzei.

11. Clasificaţi înscrisurile prin prisma cauzei

Răspuns:

a) cauzale;
b) parţial cauzale;
c) acauzale.

12. Ce sunt înscrisurile cauzale?

Răspuns:
Cele în care se prevede atât scopul imediat cât şi scopul medial al contractării; de exemplu: cumpăr cabalina în vederea reproducţiei, cu o anumită sumă de bani; ceea ce înseamnă că, dacă nu este aptă de reproducţie, nu se poate realiza scopul mediat al contractării.

13. Ce sunt înscrisurile parţial cauzale?

Răspuns :
Cele în care se prevede numai scopul imediat al contractării; de exemplu: cumpăr cabalina cu preţul de . . . lei; într-o asemenea ipoteză, scopul mediat va putea fi dovedit, când acesta a fost determinant la contractare, prin mijloace de probă extrinseci înscrisului contractual.

14. Ce sunt înscrisurile acauzale ?

Răspuns :
Cele în care nu se prevede nici chiar scopul imediat alcontractării; de exemplu: A recunoaşte că datorează lui B suma de 100.000 lei; într-o asemenea ipoteză, atât scopul imediat cât şi scopul mediat al contractării vor putea fi dovedite prin mijloace de probă extrinseci înscrisului contractual.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO