duminică, 22 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (46)

01. Ce este transferul de tehnologie?

Răspuns:
Constituie o formă de cooperare economică internaţională care, într-o accepţiune largă cuprinde transferul de mijloace tehnice, procedee şi cunoştinţe de specialitate etc., necesare pentru fabricarea unui produs.

02. Care sunt modalităţile concrete de comercializare a procedeelor tehnice?

Răspuns:

a) contractul de licenţă de brevete de invenţie;
b) contractul de transfer de know-how.

03. Definiţi contractul de consulting şi de engineering

Răspuns:
Contractul comercial de consulting şi engineering este contractul prin care o parte (prestator) se obligă faţă de cealaltă parte (client) ca, în schimbul unui preţ, să dea consultaţiile tehnice de specialitate şi să asigure asistenţa tehnică privind realizarea unui anumit obiectiv industrial, social etc. După cum se poate observa, este vorba de două activităţi distincte: consulting şi engineering.

04. Ce este consulting-ul?

Răspuns:
Consulting-ul este o activitate de consultare care cuprinde o sferă largă de operaţiuni, şi anume studierea şi cercetarea, în folosul beneficiarului, a posibilităţilor tehnice şi comerciale, raportate la stadiul actual al ştiinţei şi practicii, într-un anumit domeniu (exceptându-se, totuşi, participarea la luarea deciziilor).

05. Ce este engineering-ul?

Răspuns:
Engineering-ul este un complex de operaţiuni, prealabile sau concomitente, de concepţie şi elaborare, precum şi de coordonare şi executare a proiectelor şi lucrărilor pentru realizarea unui sau unor obiective. Astfel de operaţiuni se îndeplinesc în două faze: faza de studii, care include cercetările în baza căreia se elaborează un proiect; faza de executare, care cuprinde realizarea sau punerea în funcţiune a unui obiectiv.

06. Enumeraţi obligaţiile prestatorului de consulting şi engineering

Răspuns:

a) efectuarea de studii;
b) prestarea de asistenţă tehnică;
c) conducerea realizării obiectivului lucrărilor de montaj;
d) predarea documentaţiei obiectivului;
e) garantarea funcţionării şi capacităţii obiectivului;
f) păstrarea secretului informaţiilor şi realizărilor etc.

07. Care sunt obligaţiile beneficiarului?

Răspuns:

a) obligaţia de a plăti preţul;
b) predarea tuturor datelor şi informaţiilor cerute.

08. Ce sunt reexporturile?

Răspuns:
Operaţiunile de importuri în valută convertibilă efectuate în scopul ca mărfurile respective să fie exportate pe terţe pieţe, tot în valută convertibilă.

09. Care sunt motivele care stau la baza reexporturilor?

Răspuns:

a) obţinerea de beneficii în valută convertibilă, rezultate din diferenţa dintre preţul de cumpărare (import) şi cel de vânzare (export);
b) clauza naţiunii celei mai favorizate de care se bucură ţara reexportatoare.

10. Definiţi contractul de lohn

Răspuns:
Operaţiunea comercială în lohn contă în prelucrarea, pe bază contractuală de către o întreprindere industrială a materiilor prime, semifabricatelor şi accesoriilor furnizate de firma beneficiară, potrivit indicaţiilor sau modelelor puse la dispoziţie de către aceasta din urmă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO