sâmbătă, 28 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (50)

01. Ce este scrisoarea de schimb (trata)?

Răspuns:
Scrisoarea de schimb este un înscris comercial. Emiterea ei este un act de comerţ, întrucât un trafic de credit are în sine ceva de natură comercială. Deci, nu s-ar putea pretinde unui debitor, care nu este comerciant, să accepte o scrisoare de schimb. Dimpotrivă, un comerciant dacă este debitor, trebuie să accepte scrisoarea de schimb trasă asupra lui de creditorul său. Scrisoarea de schimb, denumită „trată" este un mijloc de credit, ca şi un instrument de plată la distanţă.

Ca şi în cazul cecului, trata este un mandat dat altuia de a plăti datoria mandatarului, dar, spre diferenţă de cec, el poate fi dat unui comerciant oarecare asupra căruia se trage scrisoarea de schimb. Acesta este trasul, dar în cadrul acestui raport triunghiular mai există trăgătorul şi purtătorul înscrisului, exact ca şi în cazul cecului.

02. Care este trăsătura cea mai interesantă a scrisorii de schimb?

Răspuns:
Pe această cale se pot obţine dinainte banii care abia urmează să fie datoraţi. De aceea, scrisoarea de schimb este preferată cecului (în comerţ).

03. Este necesară existenţa acoperirii (provizionului) în momentul emiterii scrisorii de schimb?

Răspuns:
Nu. Este suficient să se spere că aceasta va exista la scadenţă. Această speranţă poate fi transmisă şi dacă scrisoarea de schimb este acceptată ea devine angajament.

04. Care este rolul acceptării scrisorii de schimb?

Răspuns:
Prin acceptare, trasul îşi asumă el angajamentul trăgătorului. Trăgătorul îi dăduse un ordin care nu avea valoare decât în legătură cu o datorie presupusă a trasului. Purtătorul are un mijloc de a obţine acordul trasului, făcându-1 pe acesta să accepte scrisoarea de schimb, în acest caz acoperirea (provisionul) devine certă.

05. Ce este andosarea?

Răspuns:
Andosarea indică că înscrisul comercial (scrisoarea) trece la ordinul X, indicaţie care este datată şi urmată de semnătura andosatorului. Toate acestea figurează pe spatele înscrisului. Această simplă semnătură face din înscrisul comercial aproape un titlu la purtător, căci ea suprimă, pentru purtătorii care le primesc, anumite garanţii, rezultând din andosările normale.

06. Care este efectul andosării?

Răspuns:
Dacă andosarea nu indică nimic special, ea transportă la beneficiarul ei proprietatea înscrisului comercial şi a tuturor drepturilor comerciale. Andosatorul devine proprietarul provisionului şi garanţiilor sale. Dar în cazul anumitor andosări, semnătura poate fi precedată de menţiuni deosebite, prin care sunt precizate şi limitele înscrierilor comerciale.

07. Ce este avalul?

Răspuns:
Spre deosebire de andosarea cu clauză de răscumpărare, care diminuează drepturile purtătorului, avalul le sporeşte printr-o cauţiune solidară, cea a semnatarului avalului. Deci, avalul este o cauţiune comercială, în scrisoarea de schimb acesta fiind reputat ca dând purtătorului o garanţie a solvabilităţii trăgătorului şi nu al trasului, cu excepţia cazului când s-a prevăzut invers prin trată.

08. Ce este andosarea-procură?

Răspuns:
Are drept scop să permită andosatarului să primească scrisoarea de schimb, fără să aibă asupra ei nici un drept. Ea îi dă acestuia mandatul de a acoperi înscrisul în contul mandantului. Andosatarul va fi obligat să dea socoteală andosatorului de executarea mandatului său. Şi în acest caz, natura andosării trebuie indicată cu claritate, astfel nu este opozabilă terţilor cărora mandatarul le-a andosat înscrisul în contul mandantului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO