miercuri, 1 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (II)

01. Caracterul în principiu perpetuu al căsătoriei înseamnă:

a) interdicţia relativă de a divorţa;
b) o ilustrare a principiului monogamiei;
c) căsătoria nu poate fi afectată de niciun termen, fie el extinctiv sau suspensiv, nici de condiţie, rezolutorie sau suspensivă;
d) căsătoria este preferabil să înceteze prin decesul unuia dintre soţi, sau prin hotărâre judecătorească de declarare a morţii rămasă definitivă.

02. Sunt cerinţe legale de fond la încheierea căsătoriei:

a) consimţământul la căsătorie;
b) vârsta matrimonială;
c) comunicarea reciprocă de către viitorii soţi a stării sănătăţii lor;
d) diferenţa de sex.

03. Cine are calitatea de a autoriza excepţiile de la interdicţia căsătoriei pentru relaţiile de rudenie adoptivă?

a) ofiţerul stării civile;
b) preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al capitalei;
c) nu este nevoie de o autorizaţie suplimentară în acest caz;
d) direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

04. Momentul încheierii căsătoriei este:

a) momentul în care viitorii soţi semnează în Registrul Stării Civile;
b) momentul în care viitorii soţi îşi dau consimţământul la căsătorie în cadru solemn;
c) momentele cumulate ale depunerii declaraţiei la căsătorie cu cel în care ofiţerul de stare civilă îndeplineşte îndatoririle impuse de lege cu privire la verificarea îndeplinirii condiţiilor de valabilitate a căsătoriei;
d) momentul în care ofiţerul de stare civilă, constatând îndeplinirea tuturor cerinţelor stabilite pentru valabilitatea căsătoriei, declară pe viitorii soţi căsătoriţi.

05. Ce este căsătoria clandestină?

a) căsătoria afectată de vicii de consimţământ (eroare, dol, violenţă);
b) căsătoria care încalcă principiul monogamiei;
c) căsătoria la care a lipsit publicitatea oficierii;
d) căsătoria încheiată în orice alt scop decât acela al întemeierii unei familii.

06. Ce este desfiinţarea căsătoriei?

a) singura modalitate de disoluţie a căsătoriei valabil încheiate;
b) pierderea stării de căsătorie în urma morţii unui a dintre soţi sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti declaratoare de moarte;
c) sancţiunea civilă care intervine ca urmare a nerespectării unora dintre cerinţele de valabilitate stabilite de lege;
d) sancţiunea prin care se anulează căsătoria care nu a fost precedată de logodnă.

07. Îndatoririle conjugale sunt:

a) comuniunea şi înţelegerea care trebuie să caracterizeze viaţa conjugală;
b) datoria soţilor de a nu întreţine relaţii sexuale în afara căsătoriei;
c) obligaţia soţilor de a avea raporturi sexuale împreună;
d) îndatorirea soţilor de a evita în viaţa de familie injuriile şi violenţa conjugală.

08. Sancţiunea nesocotirii limitelor convenţionale ale mandatului tacit reciproc de reprezentare a soţilor:

a) este infracţiunea de înşelăciune şi se pedepseşte conform Codului Penal;
b) se sancţionează cu nulitate absolută a actului juridic încheiat de un singur soţ;
c) se sancţionează cu nulitate relativă a actului juridic încheiat de un singur soţ;
d) mandatul tacit reciproc de reprezentare a soţilor având caracter absolut, problema limitelor nu se pune.

09. O convenţie extra-judiciară a soţilor de împărţire a bunurilor comune este:

a) etapa premergătoare înaintea hotărârii judecătoreşti de partajare a bunurilor;
b) perfect valabilă, cu condiţia să se petreacă de comun acord între soţi;
c) posibilă numai la cererea explicit formulată de către creditorii unuia dintre soţi;
d) lovită de nulitate absolută, întrucât este împotriva regimului comunităţii de bunuri.

10. Desfacerea căsătoriei se poate face prin acordul soţilor dacă:

a) s-a efectuat deja partajul bunurilor comune în urma unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive;
b) până la data cererii de divorţ a trecut cel mult un an de la data încheierii căsătoriei;
c) nu există copii minori rezultaţi din căsătorie;
d) soţii sunt deja separaţi faptic.

Soluţii:

01. c)
02. a), b), c), d)
03. b)
04. d)
05. c)
06. c)
07. c)
08. c)
09. d)
10. c)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO