miercuri, 1 septembrie 2010

Test grilă la dreptul familiei (III)

01. Căsătoria face parte din categoria actelor juridice condiţie, adică:

a) manifestarea de voinţă a viitorilor soţi este numai condiţia necesară a aplicabilităţii statutului legal al căsătoriei;
b) este preferabil ca viitorii soţi să semneze un contract prenupţial cu condiţii clare şi ferme;
c) căsătoria are loc numai dacă sunt îndeplinite condiţiile legii;
d) viitorii soţi nu pot pune condiţii la căsătorie.

02. Vârsta minimă la căsătorie este:

a) 18 ani, adică vârsta capacităţii de exerciţiu depline;
b) 16 ani dacă există motive temeinice pledând pentru încheierea căsătoriei, s-a obţinut aviz medical favorabil, există încuviinţarea părinţilor şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
c) vârsta pubertăţii constatată medical;
d) vârsta pe care comunitatea din care fac parte tinerii o consideră minimul acceptabil pentru întemeierea unei familii.

03. Cum se rectifică sau se completează certificatul de stare civilă?

a) prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
b) la cererea persoanei interesate, de către funcţionarul primăriei care a eliberat certificatul;
c) de către primarul unităţii administrativ-teritoriale;
d) de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

04. Este nulă absolut căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor privitoare la:

a) starea de persoană căsătorită;
b) rudenia firească;
c) starea de alienaţie sau debilitate mintală;
d) lipsa diferenţierii sexuale.

05. Ce este căsătoria fictivă?

a) căsătoria încheiată în orice alt scop decât acela al întemeierii unei familii;
b) căsătoria în care a lipsit publicitatea oficierii;
c) căsătorie care, deşi nulă sau anulată, produce unele efecte în raporturile dintre soţi, în considerarea faptului că cel puţin unul dintre aceştia a fost de bună-credinţă
d) căsătoria încheiată în dispreţul stării de monogamie.

06. Competenţa de a se pronunţa în primă instanţă cu privire la nulitatea căsătoriei o are:

a) serviciul de stare civilă care a oficiat căsătoria;
b) judecătoria;
c) tribunalul;
d) curtea de apel.

07. Care regim matrimonial este legal în România?

a) regimul separaţiei bunurilor;
b) regimul comunităţii bunurilor;
c) o formă mixtă între regimul separaţiei bunurilor şi cel al comunităţii;
d) orice regim, cu condiţia să fie precizat printr-un contract prenupţial.

08. Prezumţia mandatului tacit reciproc de reprezentare între soţi presupune:

a) încheierea şi desfacerea căsătoriei pot avea loc în cazul absenţei justificate a unuia dintre soţi;
b) oricare dintre soţi poate încheia acte de dispoziţie de orice fel, inclusiv imobiliară, cu condiţia să se limiteze la bunurile comune, nu şi la cele proprii aparţinând celuilalt soţ;
c) ficţiunea juridică prin care orice act de folosinţă, de administrare sau de dispoziţie poate fi încheiat temporar de unul dintre soţi, devenind deplin valabil în urma confirmării acordate de celălalt soţ;
d) fiecare dintre soţi este împuternicit să încheie singur acte de folosinţă, de administrare sau de dispoziţie (mobiliară) asupra bunurilor comune, presupunându-se că în privinţa actului juridic concret a acţionat atât în nume propriu, cât şi ca reprezentant al celuilalt soţ, cotitular.

09. Desfacerea căsătoriei poate fi pronunţată:

a) la cererea rudelor soţilor;
b) la iniţiativa unuia dintre soţi;
c) în temeiul consimţământului ambilor soţi;
d) la cererea copiilor minori din căsătorie.

10. Constituie excepţii de la regula înfăţişării în persoană în procesul de divorţ:

a) unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate;
b) unul dintre soţi este împiedicat de o boală gravă;
c) unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
d) unul dintre soţi are reşedinţa în străinătate.

Soluţii:

01. a)
02. a), b)
03. b)
04. a), b), c), d)
05. a)
06. b)
07. b)
08. d)
09. b), c)
10. a), b), c), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO