vineri, 29 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (XV)

01. Faceţi distincţia dintre bunuri corporale şi bunuri necorporale

Răspuns:
Bunurile corporale sunt cele care au o existenţă materială, în vreme ce bunurile necorporale sunt anumite drepturi subiective, pe care legiuitorul le include în categoria generică a bunurilor.

02. Definiţi bunurile corporale

Răspuns:
Sunt acele lucruri – ce provin de la natură ori sunt create de om – care au fost apropriate de către o persoană fizică ori o persoană juridică sub forma dreptului de proprietate (publică sau privată).

03. Definiţi bunurile necorporale

Răspuns:
Sunt acele drepturi subiective pe care legea, prin prevederile ei, le aduce în sfera bunurile.

04. Care este clasificarea doctrinară a bunurilor necorporale?

Răspuns:

a) proprietăţile incorporale, grupă care include bunuri a căror existenţă depinde de activitatea şi puterea creatoare a omului (fondurile de comerţ şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială);
b) valorile mobiliare (acţiunile, Obligaţiunile, instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit încadrate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în această categorie);
c) efectele de comerţ (cambia, biletul la ordin şi cecul);
d) drepturile de creanţă.

05. Clasificaţi bunurile imobile

Răspuns:

a) imobile prin natura lor;
b) imobile prin destinaţie;
c) imobile prin obiectul la care se aplică.

06. Definiţi bunurile imobile prin natura lor. Exemple

Răspuns:
Sunt acelea care nu se pot mişca sau muta dintr-un loc în altul. Ex: terenurile sau fondurile de pământ, clădirile.

07. Definiţi bunurile imobile prin destinaţia lor

Răspuns:
Este vorba despre bunuri care, în virtutea unei ficţiuni, sunt considerate de lege bunuri imobile, datorită legăturii ce le uneşte – intelectual sau material – cu o seamă de bunuri imobile prin natura lor şi le face să devină un accesoriu, uneori indispensabil, al acestora.

08. Clasificaţi bunurile imobile prin destinaţia lor

Răspuns:

a) bunurile mobile afectate pentru exploatarea unui imobil;
b) bunurile mobile ataşate stabil la un imobil.

09. Ce sunt bunurile mobile afectate pentru exploatarea unui imobil?

Răspuns:
Pentru a putea fi calificat imobil prin destinaţie, bunul mobil trebuie să prezinte o utilitate reală, de necontestat, pentru exploatarea imobilului şi să fie afectat efectiv acestei exploatări, ceea ce înseamnă că nu poat fi considerate imobile prin destinaţie bunurile care sunt afectate pentru uzul personal al proprietarului imobilului, chiar dacă ocazional acesta le foloseşte în interesul exploatării fondului.

Bunurile mobile devenite imobile prin destinaţie păstrează această calitate numai atâta timp cât proprietarul nu le dezafectează de la exploatarea fondului, pentru a le da o altă destinaţie.

10. Ce sunt bunurile mobile ataşate stabil la un bun imobil?

Răspuns:
Spre deosebire de bunurile considerate imobile prin destinaţie datorită afectaţiunii lor, cele considerate imobile prin destinaţie datorită ataşării (aşezării) lor nu trebuie să fie nici necesare şi nici măcar utile pentru exploatarea sau punerea în valoare a unui bun imobil.

Criteriul ce trebuie urmat pentru calificarea acestor bunuri ca fiind imobile este legătura materială dintre bunul mobil şi un anumit fond.

11. Trăsăturile bunurilor mobile ataşate stabil la un bun imobil, devenite bunuri imobile prin destinaţie

Răspuns:

a) în această categorie se găsesc bunuri mobile prin natura lor, care devin accesoriu al unei construcţii prin faptul că proprietarul lor le-a ataşat acesteia sau le-a aşezat stabil pe aceasta, pentrua-i spori funcţionalitatea ori din considerente de ordin estetic (ornamental) sau de altă natură;
b) ataşarea (aşezarea) se poate face atât în interiorul construcţiei, cât şi în exteriorul acesteia, fie odată cu ridicarea construcţiei, fie ulterior;
c) de cele mai multe ori, ataşarea la construcţie se realizează printr-o legătură materială stabilă, dar care nu trebuie să aibă semnificaţia unei încorporări a bunului mobil în construcţie; odată ce au fost încorporate, bunurile mobile îşi pierd individualitatea şi devin parte a imobilului, deci nu numai un accesoriu al acestuia;
d) ataşarea (aşezarea) trebuie să aibă caracter "perpetuu" - deci nu ocazional - dar nu definitiv, ceea ce înseamnă că, de principiu, ele (bunurile mobile) pot fi desprinse de construcţie, fără a se deteriora iremediabil, ori fără a pricinui daune mai mari decât ceea ce se obţine în urma acestei operaţiuni.

12. Condiţiile generale cerute pentru calificarea unui bun ca fiind imobil prin destinaţie

Răspuns:

a) unicitatea proprietarului;
b) caracterul accesoriu al bunului imobil prin destinaţie.

13. Definiţi bunurile imobile prin obiectul la care se aplică. Enumeraţi

Răspuns:
Sunt imobile prin obiectul la care se aplică: uzufructul lucrurilor imobile, servituţile, acţiunile care tind a revendica un imobil.

Diferite imobile prin obiectul la care se aplică:
a) drepturile reale asupra imobilelor;
b) acţiunile în justiţie care au ca obiect bunuri imobile;
c) situaţia drepturilor de creanţă privitoare la imobile.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO