sâmbătă, 30 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (XX)

01. Ce sunt actele dezinteresate?

Răspuns:
Sunt acte care nu presupun nicio transmisiune de drepturi patrimoniale. Sunt dezinteresate operaţiunile juridice prin care o parte furnizează celeilalte un serviciu gratuit, fără contraprestaţie.

02. Care este diferenţa dintre actele dezinteresate şi liberalităţi?

Răspuns:
Actele dezinteresate se prezintă ca obligaţii de a face, în timp ce liberalităţile cuprind în obiectul lor obligaţii de a da.

03. Definiţi actele numite

Răspuns:
Cele care sunt denumite şi reglementate aparte de către lege. Un act juridic poate fi considerat numit dacă el e denumit de lege şi dacă aceasta îi rezervă un regim juridic special, derogator de la dreptul comun.

04. Definiţi actele nenumite

Răspuns:
Sunt opera exclusivă a libertăţii de voinţă, ele subordonându-se dreptului comun.

05. În ce constă regula specialia generalibus derogant?

Răspuns:
Ori de câte ori vom avea de-a face cu un act juridic numit, acesta va fi însoţit de un regim juridic special, care se aplică cu prioritate, iar numai dacă acesta e incomplet se va recurge la dreptul comun al actului civil.

06. În ce constă caracterul consensual al actelor?

Răspuns:
Pentru a produce efectele specifice, e suficient să se manifeste voinţa juridică (solo consensu obligat), fiind indiferentă modalitatea concretă a acestei manifestări.

07. Definiţi actul solemn. Exemple

Răspuns:
Actul solemn se deosebeşte de cel consensual prin aceea că voinţa juridică a autorilor lui trebuie să îmbrace o anumită formă arătată expres de lege.

Exemple:
a) testamentul;
b) ipoteca convenţională;
c) donaţia;
d) subrogaţia consimţită de debitor.

08. Ce este forma ad probationem?

Răspuns:
Este forma edictată de necesităţile probatorii ale actului juridic.

09. Ce este forma ad validitatem?

Răspuns:
Cea care transformă consimţământul juridic în act civil (solemn).

10. Definiţi actele reale. Exemple

Răspuns:
Actele reale sunt operaţiunile juridice care presupun alături de manifestarea intelectuală (de voinţă) şi un element material: remiterea unui bun (re).

Exemple:
a) împrumutul;
b) depozitul;
c) gajul;
d) darul manual;
e) contractul de transport de mărfuri.

11. Ce este tradiţiunea?

Răspuns:
Tradiţiunea în sistemul Codului civil nu este decât un mod de a transfera stăpânirea asupra bunurilor.

12. Ce este tradiţiunea simbolică?

Răspuns:
Implică fie o intervertire a titlului cu care se realizează stăpânirea bunului, fie chiar remiterea unor simboluri ale bunului.

13. Ce este tradiţiunea brevi manu?

Răspuns:
Avem de-a face cu intervertirea titlului stăpânirii bunului în posesie a celui care stăpânea anterior ca detentor precar al bunului respectiv.

14. Ce este tradiţiunea longa manu?

Răspuns:
Se concretizează nu în strămutarea corpus-ului bunului, ci în înmânarea unui simbol sau a unui însemn al acestuia, ceea ce se va putea interpreta că bunul e pus la dispoziţia celuilalt.

15. Ce este tradiţiunea reală?

Răspuns:
Prespune strămutarea efectivă a unui bun corporal şi schimbarea stăpânirii lui de la tradens la accipiens.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO