sâmbătă, 16 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (V)

01. În ce constă declararea morţii prezumate?

Răspuns:
Stabilirea, cu caracter de prezumţie, a morţii unei persoane dispărute şi a momentului când aceasta a survenit.

02. Care sunt varietăţile declarării judecătoreşti a morţii?

Răspuns:

a) declararea morţii celui dispărut în împrejurări excepţionale.
b) declararea morţii celui care a dispărut de la domiciliu.

03. În ce constă cazul persoanei care a dispărut în împrejurări excepţionale?

Răspuns:
Cel dispărut în cursul unor fapte de război, într-un accident de cale ferată, într-un naufragiu sau într-o altă împrejurare asemănătoare care îndreptăţeşte a se presupune decesul, poate fi declarat mort, fără a se declara în prealabil dispariţia sa, dacă a trecut cel puţin un an de la data împrejurării în care a avut loc dispariţia (art. 16, alin. 3, din Decretul nr. 31/1954).

04. Care este termenul de prescripţie a acţiunii în declararea morţii?

Răspuns:
Deoarece acţiunea în declararea morţii este una nepatrimonială şi deoarece legea nu prevede expres, pentru această acţiune, un termen de prescripţie, înseamnă că ea este imprescriptibilă.

05. Care sunt cele două componente ale procedurii judecătoreşti de declarare a morţii în cazul persoanei care a dispărut de la domiciliul său?

Răspuns:
Procedura judecătorească a declarării morţii nu poate fi pornită fără ca, în prealabil, să se parcurgă o altă procedură judecătorească, aceea a declarării dispariţiei.

06. În ce constă declaraţia dispariţiei prin hotărâre judecătorească?

Răspuns:
Cel care lipseşte de la domiciliul său poate fi declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, putându-se institui curatela, dacă a trecut un an de la data ultimelor ştiri din care rezultă că era în viaţă. (art. 16, alin. 1, din Decretul nr. 31/1954)

07. Care sunt consecinţele hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei asupra capacităţii de folosinţă a celui declarat dispărut?

Răspuns:
Niciuna.

08. Care este condiţionarea procedurii de declarare a morţii în cazul persoanei dispărute de la domiciliu?

Răspuns:
Pornirea procedurii de declarare a morţii este condiţionată de trecerea a patru ani de la data ultimelor ştiri din care rezultă că cel dispărut era în viaţă şi a cel puţin şase luni de la data afişării hotărârii de declarare a dispariţiei.

09. Este necesară anularea hotărârii de declarare a dispariţiei în cazul apariţiei celui dispărut până atunci?

Răspuns:
Nu.

10. Care sunt condiţiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a putea fi declarată moartea unei persoane?

Răspuns:

a) Să existe o hotărâre irevocabilă de declarare a dispariţiei.
b) Să fi fost respectată cerinţa afişării acestei hotărâri.
c) Să fi trecut cel puţin patru ani de la data ultimelor ştiri din care rezultă că cel ce urmează a fi declarat mort era în viaţă.
d) De la afişarea timp de 30 de zile a hotărârii de declarare a dispariţiei să fi trecut cel puţin 6 luni.

11. Care este data când se consideră că a murit cel în privinţa căruia există o hotărâre de moarte devenită irevocabilă?

Răspuns:
În lipsă de indicii îndestulătoare, se va stabili ca dată a morţii ultima zi a termenului după care se poate cere declararea judecătorească a morţii.

12. Care sunt cele două prezumţii instituite de hotărârea declarativă de moarte?

Răspuns:

a) cel declarat mort a încetat din viaţă la data prevăzută în hotărârea judecătorească drept dată a morţii;
b) cel declarat mort a fost în viaţă până la acea dată.

13. Care este soarta tutelei în vederea ocrotirii copiilor minori, a curatelei în vederea administrării bunurilor celui declarat dispărut, a actelor încheiate de către tutore sau curator, în situaţia anulării hotărârii declarative de moarte?

Răspuns:
Toate consecinele care s-au datorat dispariţiei persoanei vor fi menţinute, în ciuda caracterului retroactiv al hotărârii de anulare a declarării morţii.

14. Care sunt efectele anulării hotărârii declarative de moarte în situaţia bunurilor celui ce a fost declarat mort? Cum este ocrotit dobânditorul lor cu titlu oneros?

Răspuns:
Dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să le înapoieze, decât dacă se va face dovada că la data dobândirii ştia că persoana declarată moartă este în viaţă. Aceasta este o excepţie de la regula restituirii bunurilor către cel ce a fost declarat mort, excepţie care se fundamentează atât pe buna-credinţă a dobânditorului şi caracterul oneros al dobândirii, cât mai ales pe aparenţa calităţii de moştenitor creată de hotărârea judecătorească de declarare a morţii şi eroarea comună pe care aceasta a generat-o.

15. Care sunt situaţiile care se conturează în aplicarea regulii restituirii bunurilor către cel ce a fost declarat mort?

Răspuns:

a) dacă cererea de restituire a bunurilor (mobile sau imobile) se îndreaptă împotriva unui moştenitor de bună-credinţă;
b) dacă cererea de restituire a bunurilor (mobile sau imobile) se îndreaptă împotriva unui moştenitor şi acesta este de rea-credinţă;
c) dacă cererea de restituire are ca obiect bunuri (mobile sau imobile) şi este îndreptată împotriva unui dobânditor cu titlu oneros şi de bună-credinţă;
d) dacă cererea de restituire se îndreaptă împotriva unui dobânditor cu titlu oneros dar de rea credinţă;
e) dacă cererea de restituire a unor bunuri imobile se îndreaptă împotriva unui dobânditor cu titlu gratuit, indiferent dacă acesta este de bună sau de rea-credinţă;
f) dacă cererea de restituire are ca obiect bunuri mobile şi se îndreaptă împotriva unui dobânditor de bună-credinţă, iar dobândirea s-a făcut cu titlu gratuit.

16. Care este situaţia căsătoriei celui ce a fost declarat mort?

Răspuns:
Declararea morţii a avut ca efect încetarea căsătoriei celui declarat mort. Anularea hotărârii judecătoreşti declarative de moarte produce, în mod firesc, efectul contrar, şi anume reactualizarea căsătoriei a cărei existenţă încetase.

17. Care este situaţia căsătoriei subsecvente a celui declarat mort, dar aflat în realitate în viaţă?

Răspuns:
Dacă cel declarat mort, dar aflat în realitate în viaţă, se recăsătoreşte în perioada cât a fost dispărut, noua căsătorie va fi nulă pe motiv de bigamie.

18. Care este situaţia căsătoriei subsecvente a soţului unei persoane declarate moarte, în situaţia în care hotărârea declarativă de moarte este anulată?

Răspuns:
În cazul în care soţul unei persoane declarate moarte s-a recăsătorit, şi după aceasta, hotărârea declarativă de moarte este anulată, căsătoria cea nouă rămâne valabilă. Prima căsătorie este desfăcută pe data încheierii noii căsătorii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO