sâmbătă, 16 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (VI)

01. Definiţi capacitatea de exerciţiu

Răspuns:
Acea parte a capacităţii civile a omului care constă în aptitudinea acestuia de a dobândi şi exercita drepturi civile şi de a-şi asuma şi executa obligaţii civile prin încheierea de acte juridice civile.

02. Enumeraţi trăsăturile capacităţii de exerciţiu

Răspuns:

a) legalitate;
b) intangibilitate;
c) indisponibilitate;
d) egalitate;
e) generalitate.

03. Care este relaţia dintre discernământ şi capacitatea de exerciţiu?

Răspuns:
Discernământul este o premisă a capacităţii de exerciţiu, fără a se confunda însă cu aceasta din urmă.

04. Care este relaţia dintre capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu?

Răspuns:
Capacitatea de folosinţă este inerentă oricărei persoane fizice, de aceea noi nu o putem considera ca o premisă a capacităţii de exerciţiu.

05. Cum se numeşte lipsa de discernământ la întocmirea testamentului?

Răspuns:
Insanitate de spirit.

06. Care este soarta actelor juridice încheiate de o persoană lipsită de capacitate?

Răspuns:
Actele juridice încheiate de o persoană lipsită de capacitate sunt anulabile pentru simplul motiv al lipsei de capacitate, fără a mai interesa dacă acea persoană a avut sau nu a avut discernământ în momentul încheierii lor şi fără să se facă vreo altă dovadă decât aceea a minorităţii ori a punerii sub interdicţie a persoanei care le-a încheiat.

07. Care sunt cele trei etape în care se poate găsi o persoană fizică d.p.d.v. al capacităţii de exerciţiu?

Răspuns:

a) lipsa capacităţii de exerciţiu;
b) capacitatea de exerciţiu restrânsă;
c) capacitatea de exerciţiu deplină.

08. Care sunt excepţiile de la regula capacităţii de exerciţiu?

Răspuns:

a) capacitatea de exerciţiu restrânsă;
b) lipsa capacităţii de exerciţiu;
c) incapacităţile speciale prevăzute de lege pentru anumite persoane.

09. Când începe capacitatea deplină de exerciţiu?

Răspuns:
Există o prezumţie legală absolută, conform căreia la împlinirea vârstei majoratului, persoana fizică are deja discernământul necesar pentru a încheia orice act juridic civil îngăduit de lege şi pentru a se conduce singură în viaţa juridică.

10. Cum se poate dobândi capacitatea deplină de exerciţiu în mod excepţional?

Răspuns:
Atât bărbatul cât şi femeia care se căsătoresc înainte de a împlini vârsta matrimonială firească, respectiv la împlinirea vârstei de 16 ani, dobândesc deopotrivă capacitatea deplină de exerciţiu.

11. Care este soarta capacităţii de exerciţiu dobândită ca urmare a încheierii căsătoriei, în cazul persoanei minore văduvă, divorţată, ori a cărei căsătorie a fost desfiinţată ca urmare a declarării nulităţii?

Răspuns:
Capacitatea de exerciţiu dobândită astfel se păstrează.

12. Care sunt atributele specifice capacităţii depline de exerciţiu?

Răspuns:

a) capacitatea deplină de exerciţiu conferă persoanei îndreptăţirea de a încheia singură şi personal orice acte juridice, pentru a dobândi astfel drepturi noi ori pentru a-şi exercita drepturile pe care le are şi de a-şi asuma obligaţii noi ori de a le executa pe acelea pe care le are;
b) conferă persoanei îndreptăţirea de a-şi stabili pe cale contractuală (deci printr-un act juridic) un reprezentant convenţional (mandatar), prin intermediul căruia să încheie acte juridice, atunci când nu poate ori nu doreşte să le încheie personal;
c) îndreptăţeşte persoana să încheie acte juridice în numele şi pe seama altei persoane, fie în calitate de reprezentant legal al acesteia (părinte sau tutore), fie în calitate de reprezentant convenţional (mandatar).

13. În ce condiţii o persoană poate fi lipsită de capacitate de exerciţiu în timpul vieţii?

Răspuns:
Prin excepţie, legea reglementează posibilitatea lipsirii persoanei fizice de capacitatea de exerciţiu şi în timpul vieţii, ca urmare a punerii ei sub interdicţie, prin hotărâre judecătorească, datorită lipsei sale de discernământ, cauzată de alienaţia sau debilitatea mintală.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO