miercuri, 20 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (XII)

01. Definiţi persoana juridică

Răspuns:
O tehnică juridică prin intermediul căreia îi este atribuită calitatea de subiect de drept unei entităţi distincte, constituită facultativ de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, în formele şi condiţiile prevăzute de lege.

02. Enumeraţi elementele constitutive ale persoanei juridice

Răspuns:

a) organizarea proprie;
b) patrimoniul propriu şi distinct;
c) scopul licit şi moral;
d) desfăşurarea unei activităţi legitime.

03. În ce constă organizarea de sine stătătoare a persoanei juridice?

Răspuns:
Structurarea unor organe prin intermediul cărora persoana juridică să poată să-şi desfăşoare activitatea şi să-şi manifeste voinţa juridică, şi desemnarea persoanelor care compun acele organe.

04. Ce este patrimoniul propriu al persoanei juridice?

Răspuns:
Patrimoniul propriu este alcătuit din totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor sale cu valoare economică, evaluabile în bani.

05. Ce este scopul persoanei juridice?

Răspuns:
Finalitatea urmărită prin desfăşurarea activităţii propuse.

06. Definiţi capacitatea persoanei juridice

Răspuns:
Calitatea de subiect de drept a unei persoane (fizice sau juridice), adică însuşirea, aptitudinea ei de a putea fi titulară de drepturi şi obligaţii şi de a încheia acte juridice proprii.

07. Care este momentul dobândirii personalităţii juridice în cazul persoanelor juridice înfiinţate pe cale asociativă?

Răspuns:
Pentru persoanele juridice care se înfiinţează pe cale asociativă (prin act de constituire), existenţa şi capacitatea lor deplină începe în momentul înregistrării (sau înmatriculării), în condiţiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de persoane juridice de acest tip.

08. În ce constă restricţionarea capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice?

Răspuns:
Legiuitorul a impus o restricţionare a capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice, permiţându-le să aibă doar acele drepturi şi obligaţii necesare realizării scopului propus.

09. Care este condiţia pe care trebuie s-o îndeplinească persoanele juridice pentru a avea capacitate de exerciţiu?

Răspuns:
Spre deosebire de persoanele fizice, care pentru a dobândi capacitate de exerciţiu trebuie să împlinească vârsta cerută de lege, pentru persoana juridică este suficient să aibă constituite organele care, potrivit structurii sale organizatorice (condiţie esenţială pentru existenţa persoanei juridice), sunt abilitate să exprime voinţa persoanei juridice ca atare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO