miercuri, 20 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (XI)

01. Ce este schimbarea numelui pe cale administrativă?

Răspuns:
Înlocuirea, la cerere, a numelui sau/şi a prenumelui unei persoane prin decizia unei autorităţi administrative.

02. Definiţi domiciliul

Răspuns:
Domiciliul este un element de identificare a persoanei fizice prin localizarea acesteia în spaţiu, care poate fi privit atât ca un drept nepatrimonial al persoanei, cât şi ca o stare de fapt, în înţelesul că este locul în care se prezumă că acea persoană vieţuieşte în mod obişnuit şi unde poate fi găsită atunci când este căutată.

03. Definiţi domiciliul voluntar

Răspuns:
Acela pe care persoana cu capacitate deplină de exerciţiu şi-l stabileşte de bună-voie.

04. Care sunt criteriile domiciliului voluntar?

Răspuns:

a) caracterul statornic;
b) caracterul principal.

05. Enumeraţi câteva din efectele juridice ale domiciliului voluntar al persoanei.

Răspuns:

a) executarea obligaţiilor civile (plata) se face la domiciliul debitorului, afară de cazul în care prin contract s-a stabilit un alt loc de executare, cât şi afară de cazul în care executarea are ca obiect un bun cert, caz în care executarea se face la locul unde se găseşte bunul în timpul contractării;
b) competenţa teritorială a instanţelor de judecată este determinată, de cele mai multe ori, de domiciliul părţilor, respectiv, după caz, de domiciliul pârâtului, de domiciliul reclamantului, de ultimul domiciliu al defunctului, de ultimul domiciliu comun al soţilor;
c) înmânarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se face, de regulă, la domiciliul celui citat;
d) competenţa ofiţerului de stare civilă de a încheia căsătoria este determinată de domiciliul celor care încheie căsătoria;
e) în raporturile juridice cu elemente de extraneitate, domiciliul este un punct de legătură pentru determinarea legii personale aplicabile apatrizilor, ş.a.

06. Enumeraţi caracteristicile domiciliului voluntar

Răspuns:

a) obligativitatea;
b) unicitatea;
c) libertatea alegerii;
d) inviolabilitatea.

07. Cum se face dovada domiciliului voluntar?

Răspuns:
Prin cartea de identitate.

08. Definiţi domiciliul legal

Răspuns:
Acela pe care legea îl stabileşte în mod expres, de regulă, pentru persoanele care sunt lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu.

09. Care sunt cazurile atipice de domiciliu legal?

Răspuns:

a) în cazul instituirii unei curatele asupra bunurilor celui dispărut, cel dispărut are domiciliul la curator, în măsura în care acesta este îndreptăţit să îl reprezinte;
b) în cazul numirii unui custode sau curator asupra unor bunuri succesorale, cei chemaţi la moştenire au domiciliul la custode sau curator, în măsura în care acesta este îndreptăţit să îi reprezinte.

10. Diferenţe şi asemănări între domiciliul legal şi domiciliul voluntar

Răspuns:
Domiciliul legal prezintă aceeaşi utilitate ca domiciliul voluntar şi are aceleaşi caractere, cu excepţia libertăţii de alege.

În plus, domiciliul legal mai are şi următoarele caractere specifice:
a) este stabilit de lege;
b) are şi semnificaţia unei măsuri de ocrotire a persoanei incapabile;
c) coincide cu domiciliul de drept comun al persoanei care exercită ocrotirea.

11. Definiţi reşedinţa

Răspuns:
Adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

12. Care este utilitatea reşedinţei?

Răspuns:
De cele mai multe ori, utilitatea este aceeaşi ca şi cea a domiciliului, însă, fie subsidiar acestuia, fie alternativ cu acesta.

13. Ce este domiciliul ales sau convenţional?

Răspuns:
Domiciliul ales sau convenţional nu este legat de ideea că o anumită persoană vieţuieşte, statornic sau temporar, într-un anume loc. Domiciliul ales sau convenţional este adresa stabilită prin acordul de voinţă al părţilor actului, în vederea executării sale în acel loc sau pentru soluţionarea litigiului şi comunicarea actelor de procedură.

14. Care este natura juridică a domiciliului ales?

Răspuns:
Convenţie accesorie care are ca efect prorogarea de competenţă teritorială.

15. Cum se face dovada domiciliului convenţional?

Răspuns:
Cu înscrisul în care s-a consemnat convenţia sau declaraţia unilaterală de alegere a domiciliului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO