vineri, 29 octombrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (06)

01. Ce se înţelege prin izvor de drept penal?

Răspuns:
Modul de manifestare sau forma pe care regula de drept o îmbracă şi sub care se face cunoscută persoanelor ţinute să se conformeze acesteia.

02. Clasificaţi izvoarele dreptului penal în funcţie de forma pe care o îmbracă

Răspuns:

a) izvoare scrise;
b) izvoare nescrise.

03. Clasificaţi izvoarele dreptului penal în funcţie de autoritatea de la care emană

Răspuns:

a) izvoare interne;
b) izvoare externe.

04. Clasificaţi izvoarele dreptului penal în funcţie de modul de operare

Răspuns:

a) izvoare directe;
b) izvoare indirecte.

05. Ce se înţelege prin noţiunea de lege penală?

Răspuns:
Orice dispoziţie cu caracter penal cuprinsă în legi şi decrete.

06. Prin ce fel de lege sunt reglementate infracţiunile şi pedepsele?

Răspuns:
Lege organică.

07. Enumeraţi izvoarele interne de drept penal

Răspuns:

a) Constituţia;
b) legile organice şi actele normative asimilate acestora;
c) ordonanţele de urgenţă;
d) cutuma;
e) decretele prezidenţiale;
f) deciziile Curţii Constituţionale;
g) deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii;
h) tratatele şi convenţiile internaţionale ratificate de statul român;
i) actele adoptate la nivelul Uniunii Europene.

08. Enumeraţi izvoarele externe de drept penal

Răspuns:


a) tratatele şi convenţiile internaţionale ratificate de statul român;
b) actele adoptate la nivelul Uniunii Europene.

09. Care este aportul Constituţiei ca izvor de drept penal?

Răspuns:
Constituţia consacră o serie de reguli care, fie privesc direct dreptul penal, fie constituie principii generale de drept care îşi găsesc aplicarea şi în materia dreptului penal.

10. Care este aportul deciziilor Curţii Constituţionale ca izvor de drept penal?

Răspuns:
Deciziile Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe sunt obligatorii şi opozabile erga omnes. Aceste decizii au caracter de izvoare de drept penal căci, deci ele nu creează norme de incriminare, au capacitatea de a scoate din vigoare o astfel de normă.

11. Ce sunt deciziile interpretative ale Curţii Constituţionale?

Răspuns:
Sunt acele decizii care atribuie normei penale o anumită semnificaţie, restrângând de regulă sfera sfera de incidenţă a textului, pentru a-l face compatibil cu prevederile constituţionale.

12. Ce sunt deciziile manipulative ale Curţii Constituţionale?

Răspuns:
Determină o reformulare a obiectului protecţiei penale, în scopul de a-l face compatibil cu prevederile constituţionale.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO