marți, 12 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (IV)

01. Care este relaţia dintre persoana fizică şi capacitatea juridică?

Răspuns:
O relaţie de interdependenţă, întrucât persoana fizică este suportul material al capacităţii juridice, iar capacitatea juridică este însuşirea esenţială a persoanei fizice în calitatea ei de fiinţă juridică.

02. Clasificaţi aspectele capacităţii civile a persoanei fizice

Răspuns:

a) capacitatea de folosinţă;
b) capacitatea de exerciţiu;
c) capacitatea delictuală.

03. Definiţi capacitatea de folosinţă

Răspuns:
O expresie a aspectului static al capacităţii civile.

04. Definiţi capacitatea delictuală

Răspuns:
Aptitudinea persoanei de a răspunde pentru faptele ei ilicite care cauzează prejudicii altora.

05. Definiţi capacitatea de exerciţiu

Răspuns:
Alături de capacitatea delictuală, este aspectul dinamic al capacităţii de folosinţă.

06. Ce este discernământul?

Răspuns:
Componenta capacităţii psihice care se referă la o faptă anume şi din care decurge posibilitatea persoanei respective de a aprecia conţinutul şi consecinţele acestei fapte.

07. Care sunt cele două prezumţii contrare în legătură cu capacitatea delictuală pe care le statorniceşte vârsta de 14 ani?
Răspuns:

Răspuns:
Victima faptei ilicite va putea să probeze că cel ce este prezumat ca fiind lipsit de discernământ şi considerat iresponsabil (cel care nu a împlinit 14 ani) a avut în realitate discernământ în momentul săvârşirii faptei şi că, în consecinţă, este responsabil.

Persoana care este prezumată că are discernământ şi, în consecinţă, răspunde pentru faptele sale ilicite (cea care a împlinit 14 ani), dacă vrea să fie exonerată de răspundere, va putea şi va trebui să probeze că a fost lipsită de discernământ în momentul săvârşirii faptei.

08. Care ar fi soarta unei declaraţii unilaterale prin care o persoană ar renunţa, parţial sau în totalitate, la capacitatea sa de folosinţă?

Răspuns:
Ar fi nulă şi lipsită de orice efecte juridice.

09. Când începe, şi când se termină capacitatea de folosinţă?

Răspuns:
Capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează o dată cu moartea acesteia (art. 7, al. 1, din Decretul nr. 31/1954).

10. Care sunt condiţiile recunoaşterii anumitor drepturi din momentul concepţiei persoanei?

Răspuns:

a) copilul să se nască viu;
b) copilul să fie chemat să dobândească anumite drepturi;
c) copilul să fi fost conceput la data dobândirii drepturilor.

11. Enunţaţi prezumţia timpului legal al concepţiei

Răspuns:
Un copil care se naşte într-un anumit moment a putut fi conceput, cel mai devreme, în urmă cu 180 de zile înainte de naşterea sa şi, cel mai târziu, în urmă cu 300 de zile înainte de naşterea sa.

12. Definiţi comorienţii

Răspuns:
În cazul în care mai multe persoane au murit în aceeaşi împrejurare, fără să se poată stabili dacă una a supravieţuit alteia, ele sunt socotite că au murit deodată (art. 21 din Decretul nr. 31/1954).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO