vineri, 29 octombrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (07)

01. Care sunt domeniile predilecte în care cutuma poate interveni cu valoare de izvor de drept penal?

Răspuns:
Sfera cauzelor care fac ca fapta să nu fie infracţiune, şi respectiv interpretarea legii penale.

02. Dintre atribuţiile preşedintelor, care este aceea ce vizează domeniul dreptului penal?

Răspuns:
Acordarea graţierii individuale.

03. Care este menirea recursului în interesul legii?

Răspuns:
Este menit să asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii penale şi de procedură penală pe întreg teritoriul ţării.

04. Ce sunt izvoarele internaţionale directe ale dreptului penal?

Răspuns:
Tratatele şi convenţiile internaţionale care, o dată ratificate, creează drepturi şi obligaţii în sarcina persoanelor fizice sau juridice şi a organelor judiciare, fiind deci aplicabile în mod nemijlocit de către instanţele române.

05. Ce sunt izvoarele internaţionale indirecte ale dreptului penal?

Răspuns:
Acele tratate sau convenţii internaţionale care, o dată ratificate, creează în sarcina statului obligaţia de a introduce în legislaţia penală internă o anumită reglementare.

06. Ce fel de normă este norma penală?

Răspuns:
Norma imperativă.

07. Care sunt elementele care se regăsesc în structura normei penale?

Răspuns:

a) dispoziţia;
b) sancţiunea.

08. Clasificaţi normele penale după conţinutul şi sfera de incidenţă

Răspuns:

a) norme generale;
b) norme speciale.

09. Ce sunt normele generale?

Răspuns:
Sunt cele care prevăd condiţiile în care se nasc, se modifică şi se sting raporturile juridice penale, fiind incidente în cazul comiterii oricărei fapte sau a unei anumite categorii de fapte.

10. Ce sunt normele speciale?

Răspuns:
Normele care prevăd condiţiile în care o anumită fapte constituie infracţiune şi pedeapsa aplicată în cazul comiterii ei.

11. Clasificaţi normele penale în funcţie de conţinutul conduitei cerute indivizilor

Răspuns:

a) norme prohibitive;
b) norme onerative.

12. Ce sunt normele prohibitive?

Răspuns:
Normele a căror dispoziţie interzice o anumită acţiune.

13. Ce sunt normele onerative?

Răspuns:
Cele care impun obligaţia de a efectua o anumită activitate.

14. Clasificaţi normele penale în funcţie de obligativitatea conduitei impuse subiecţilor

Răspuns:

a) norme imperative;
b) norme permisive.

15. Ce sunt normele imperative?

Răspuns:
Cele care impun o conduită obligatorie.

16. Ce sunt normele permisive?

Răspuns:
Cele care lasă subiecţilor de drept posibilitatea alegerii unei anumite conduite.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO