sâmbătă, 30 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (XVIII)

01. Ce sunt faptele juridice?

Răspuns:
Simple acţiuni umane de care legea leagă unele efecte juridice.

02. Ce sunt actele juridice?

Răspuns:
Acţiuni omeneşti făcute cu intenţia de a produce efecte juridice.

03. Definiţi consimţământul

Răspuns:
Voinţa exprimată şi cunoscută ca fiind produsă în scopul de a genera efecte juridice.

04. Care este sensul formal al actului juridic?

Răspuns:
Documentul, înscrisul care constată o operaţiune juridică.

05. Prin ce se concretizează libertatea contractuală?

Răspuns:

a) oricine are posibilitatea de a încheia sau nu un act juridic concret;
b) libertatea părţilor de a-şi alege forma contractului şi de a-i stabili conţinutul;
c) libertatea voinţei;
d) teoria nulităţii (o voinţă alterată este considerată ca o lipsă);
e) doar voinţa reală creează dreptul;
f) indiferenţa motivului contractului;
g) forţa obligatorie a contractului;
h) relativitatea contractului.

06. Definiţi actul juridic unilateral. Exemple

Răspuns:
Este acela în care voinţa juridică emană de la o singură persoană.

Exemple:
a) testamentul;
b) recunoaşterea de paternitate;
c) actul de opţiune succesorală;
d) mărturisirea;
e) renunţarea la un drept patrimonial;
f) demisia;
g) vacanţa în materie locativă;
h) concedierea;
i) denunţările convenţionale;
j) oferta de a contracta, etc.

07. Faceţi distincţia dintre actul juridic unilateral şi contractul unilateral

Răspuns:
Actul juridic unilateral este o specie de de act juridic, animat de o voinţă unilaterală, în timp ce contractul unilateral este o specie de contract.

Actul unilateral e rezultatul clasificării după criteriul voinţei, în timp ce contractele unilaterale sau bilaterale după criteriul prestaţiilor. Contractul unilateral se caracteriează prin aceea că o parte a sa este doar debitor, iar cealaltă este numai creditor al unei prestaţii anume determinate.

08. Definiţi contractul bilateral

Răspuns:
Denumit frecvent contract sinalagmatic, este o convenţie prin care o parte îşi asumă o prestaţie în schimbul unei contraprestaţii a celeilalte părţi.

09. Definiţi actele juridice multilaterale

Răspuns:
Specific acestor tipuri de acte nu e numai faptul că mai multe persoane concură la crearea actului juridic, ci mai ales faptul că ele generează efecte care se îndepărtează de regula clasică a relativităţii.

Exemplu: convenţiile colective.

10. În ce măsură actele gratuite constituie operaţiuni juridice patrimoniale?

Răspuns:
În măsura în care sunt liberalităţi.

11. Care este criteriul de departajare între acte de conservare, acte de administrare şi acte de dispoziţie?

Răspuns:
După consecinţele patrimoniale ale actului juridic.

12. Ce sunt actele de conservare? Exemple

Răspuns:
Acte juridice care au ca scop şi efect menţinerea, păstrarea unei valori economice aparţinând unuia dintre autorii actului.

13. Ce sunt actele de administrare? Exemple

Răspuns:
Au ca scop şi efect punerea în valoare a unor bunuri sau drepturi patrimoniale.

Ex: locaţia, arendarea.

14. Ce sunt actele de dispoziţie? Exemple

Răspuns:
Operaţiunile juridice care transpun în viaţă atributul de dispoziţie juridică pe care proprietatea o conferă titularului său.

Exemple:
a) contractul de vânzare-cumpărare;
b) schimbul;
c) donaţia;
d) legatul;
e) contractul de întreţinere;
f) cesiunea de creanţă;
g) tranzacţia sau retractul litigios, etc.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO