marți, 26 octombrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (05)

01. Definiţi principiul caracterului personal al răspunderii penale

Răspuns:
Potrivit acestui principiu nicio persoană nu poate fi trasă la răspundere penală pentru o infracţiune comisă de o altă persoană şi nici nu poate fi obligată la executarea unei sancţiuni penale aplicate altuia.

02. Definiţi principiul minimei intervenţii (principiul subsidiarităţii)

Răspuns:
Implică o restrângere, pe cât posibil, a recurgerii la mijloacele penale de protecţie a valorilor sociale, atunci când imperativul apărării acestor valori poate fi realizat prin mijloace aparţinând altor ramuri de drept (civil, contravenţional, disciplinar).

03. Definiţi principiul individualizării

Răspuns:
Sancţiunile trebuie să fie astfel stabilite încât să reflecte periculozitatea faptei şi făptuitorului şi să asigure realizarea scopurilor acestor sancţiuni. Cu alte cuvinte, consecinţele angajării răspunderii penale trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care au antrenat această răspundere.

04. Enumeraţi categoriile de individualizare

Răspuns:

a) individualizarea legală;
b) individualizarea judiciară;
c) individualizarea administrativă.

05. Ce este individualizarea legală?

Răspuns:
Se realizează de către legiuitor prin stabilirea pedepselor legale pentru fiecare infracţiune în parte.

06. Ce este individualizarea judiciară?

Răspuns:
Constă în determinarea sancţiunii concrete pe care infractorul trebuie să o execute pentru fapta comisă. Este atributul instanţei de judecată.

07. Ce este individualizarea administrativă?

Răspuns:
Este cea care se realizează după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în timpul executării sancţiunii.

08. Definiţi principiul umanismului dreptului penal

Răspuns:
Impune recunoaşterea faptului că infractorul, indiferent de infracţiunea pe care a comis-o, este şi rămâne o persoană umană, care are dreptul de a fi tratată ca atare şi reintegrată în comunitate după executarea sancţiunii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO