luni, 25 octombrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (02)

01. Care sunt cele două părţi fundamentale ale dreptului penal?

Răspuns:

a) partea generală;
b) partea specială.

02. Ce cuprinde dreptul penal general?

Răspuns:
Regulile aplicabile ansamblului infracţiunilor reglementate de legislaţia penală, indiferent de natura acestora.

03. Din ce este format dreptul penal special?

Răspuns:
Elementele constitutive ale fiecărei infracţiuni în parte, sancţiunile aplicabile acesteia, precum şi eventualele derogări de la regulile dreptului penal general, incidente în cazul acesteia.

04. Ce este dreptul penal intern?

Răspuns:
Totalitatea normelor juridice penale elaborate de către statul român pentru reglementarea unor raporturi juridice penale care rămân în totalitate în cadrul dreptului naţional.

05. Ce este dreptul penal internaţional?

Răspuns:
Cuprinde în primul rând regulile care reglementează cooperarea şi asistenţa juridică internaţională în materie penală (extrădarea, transmiterea procedurilor penale, transferul persoanelor condamnate, recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine etc.).

06. Ce este dreptul internaţional penal?

Răspuns:
Conţine acele norme juridice prin care anumite fapte sunt incriminate ca infracţiuni în plan internaţional.

07. Care sunt cele două mari categorii în care sunt grupaţi parametrii constituţionali de control asupra legislaţiei penale?

Răspuns:

a) principiile constituţionale ale dreptului penal, respectiv principiile edictate de Constituţie cu aplicabilitate specială în sfera dreptului penal;
b) principiile constituţionale incidente în materia dreptului penal, adică acele principii constituţionale nespecifice dreptului penal, apte însă de a influenţa obiectul şi întinderea protecţiei penale.

08. Care sunt criteriile de delimitare între ilicitul penal şi cel contravenţional

Răspuns:
Criteriul de delimitare între infracţiuni şi contravenţii este unul cantitativ, respectiv gravitatea atingerii aduse valorii ocrotite.

09. Enumeraţi implicaţiile practice ale diferenţei cantitative dintre ilicitul penal şi cel contravenţional

Răspuns:

a) aceeaşi faptă nu poate constitui infracţiune şi contravenţie în acelaşi timp.
b) sancţiunile prevăzute pentru infracţiuni şi contravenţii ar trebui să reflecte această diferenţă de ordin cantitativ între cele două forme ale ilicitului juridic în sensul că amenda contravenţională să nu depăşească amenda penală;
c) dreptul contravenţional trebuie să împrumute principiile fundamentale ale dreptului penal (legalitate, caracterul personal al răspunderii, răspunderea subiectivă) şi garanţiile procedurale care însoţesc aplicarea unei sancţiuni penale (prezumţia de nevinovăţie, dreptul la apărare etc.).

10. Care sunt elementele care ţin de interdependenţa dintre dreptul penal şi dreptul procesual penal?

Răspuns:

a) dreptul procesual penal apare ca un mijloc pentru aplicarea normelor de drept penal material;
b) dreptul procesual penal apare ca un instrument de protecţie a cetăţeanului împotriva aplicării abuzive a dreptului penal material;
c) tocmai datorită importanţei garanţiilor unui proces echitabil, dreptul penal material apără unele dintre aceste garanţii, prevăzând sancţiuni penale în cazul faptelor prin care li se aduce atingere;
d) trebuie menţionată reglementarea de către Codul penal a unor instituţii care, prin natura şi efectele lor, ţin în egală măsură de dreptul penal material şi de dreptul procesual penal.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO