vineri, 8 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (II)

01. Care este raportul dintre actele normative şi normele juridice?

Răspuns:
Actele normative sunt forma dreptului, în vreme ce normele juridice sunt însăşi substanţa lui.

02. Care este soarta contractului de vânzare-cumpărare prin care se înstrăinează bunul altuia?

Răspuns:
Codul nostru civil nu conţine nicio dispoziţie cu privire la soarta contractului de vânzare-cumpărare prin care se înstrăinează bunul altuia. Una dintre situaţiile practice în care se poate ridica această problemă este aceea a înstrăinării unui bun către o persoană de bună-credinţă, de către o persoană care îl deţine în temeiul unui titlu de proprietate aparent valabil, dar care ulterior este anulat.

Atât jurisprudenţa cât şi doctrina s-au pronunţat pentru menţinerea vânzării. În lipsa unui text de lege, soluţia a fost motivată uneori prin invocarea principiului bunei credinţe, iar alteori prin invocarea principiului validităţii apareţei în drept.

03. Enunţaţi principiile soluţionării tradiţionale a conflictelor de legi

Răspuns:

a) Principiul neretroactivităţii legii noi;
b) Principiul aplicării imediate a legii noi.

04. În ce constă principiul aplicării imediate a normelor juridice?

Răspuns:
Norma juridică nouă se aplică tuturor situaţiilor juridice viitoare şi efectelor acestora, precum şi efectelor situaţiilor juridice trecute în măsura în care acestea nu s-au produs până la data aplicării normei noi, fiind totodată exclusă aplicarea normei vechi cât priveşte reglementarea situaţiilor juridice viitoare şi a efectelor lor.

05. Care este reperul în funcţie de care se aplică normele juridice?

Răspuns:
Normele juridice se aplică, de regulă, “de drept” în momentul săvârşirii faptului juridic sau al încheierii actului juridic şi nu de către instanţa de judecată, atunci când aceasta soluţionează un eventual litigiu generat de acel act sau fapt juridic.

06. Care sunt excepţiile de la principiul aplicării imediate a normelor juridice şi principiul neretroactivităţii legilor?

Răspuns:

a) retroactivitatea expresă a legii noi;
b) retroactivitatea legii interpretative;
c) ultraactivitatea sau supravieţuirea legii vechi.

07. Cum se rezolvă situaţiile de fapt existente la data apariţiei unei norme juridice?

Răspuns:
În cazul în care norma juridică este confruntată cu situaţii de fapt anterioare ei, deci cu situaţii nereglementate de vreo normă anterioară, nu se pune problema retroactivităţii.

08. Definiţi raportul juridic

Răspuns:
O relaţie socială sau un raport social, legate de o normă juridică.

09. Definiţi raportul juridic civil

Răspuns:
Raportul social reglementat de normele dreptului civil.

10. Ce sunt izvoarele raportului juridic civil?

Răspuns:
Acele împrejurări (acţiuni ale omului sau fenomene naturale) cărora normele dreptului le conferă eficacitate juridică.

11. Ce fac izvoarele raportului juridic civil?

Răspuns:
Generează, modifică sau sting un astfel de raport.

12. Care sunt cele trei categorii de izvoare ale raportului juridic civil?

Răspuns:
Generatoare, modificatoare şi extinctive de raporturi juridice.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO