miercuri, 20 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (X)

01. Care sunt sursele stării civile?

Răspuns:

a) legea;
b) faptele de stare civilă;
c) actele juridice de stare civilă;
d) hotărârile judecătoreşti.

02. Care sunt faptele de stare civilă?

Răspuns:
Naşterea persoanei şi moartea acesteia.

03. Ce sunt acţiunile de stare civilă?

Răspuns:
Acele acţiuni în justiţie care au ca obiect elemente ale stării civile ale persoanei fizice.

04. Clasificaţi acţiunile de stare civilă

Răspuns:

a) acţiunile în reclamaţie de stat;
b) acţiunile în contestaţie de stat;
c) acţiunile în modificare de stat.

05. Definiţi acţiunile în reclamaţie de stare civilă

Răspuns:
Acele acţiuni în justiţie prin care o persoană cere să i se stabilească retroactiv, ca efect al hotărârii judecătoreşti, o anumită stare civilă (element de stare civilă).

06. Definiţi acţiunile în contestaţie de stare civilă

Răspuns:
Acele acţiuni în justiţie prin care o persoană (reclamantul) urmăreşte înlăturarea retroactivă, prin efectul hotărârii judecătoreşti, a unui anumit element de stare civilă care nu corespunde realităţii, ci este doar aparent.

07. Definiţi acţiunile în modificarea starii civile

Răspuns:
Acele acţiuni care au ca scop şi ca efect schimbarea numai pentru viitor a stării civile existente la data introducerii lor.

08. Care sunt înţelesurile sintagmei “acte de stare civilă”? Exemplificaţi.

Răspuns:
Înscrisuri doveditoare ale stării civile şi ale actelor juridice şi faptelor juridice generatoare, modificatoare sau extinctive de stare civilă.

09. Care este diferenţa dintre act juridic de stare civilă şi act de stare civilă?

Răspuns:
Actele juridice de stare civilă sunt manifestările de voinţă producătoare de efecte juridice.

Actele de stare civilă sunt înscrisurile întocmite pentru dovedirea stării civile şi a faptelor ori actelor juridice de stare civilă.

10. Încheierea valabilă a unui anumit act juridic de stare civilă este condiţionată de efectuarea înregistrării corespunzătoare lui?

Răspuns:
Nu.

11. Ce este certificatul de stare civilă?

Răspuns:
Un instrument de probă uzual, prin care titularul stării civile îşi poate dovedi starea civilă în orice moment.

12. Cum se poate face îndreptarea actelor de stare civilă care cuprind erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor?

Răspuns:
În temeiul unei dispoziţii a primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă.

13. Ce se întâmplă în cazul în care actul de stare civilă este pierdut sau distrus, fiindcă registrele de stare civilă în care s-a făcut înregistrarea au fost şi ele pierdute ori distruse?

Răspuns:
Cel interesat va fi obligat să recurgă la procedura reconstituirii actelor de stare civilă.

14. Ce sunt înregistrările de stare civilă?

Răspuns:
Operaţiuni materiale prin care se consemnează în registrele de stare civilă actele şi faptele generatoare, modificatoare sau extinctive de stare civilă şi, implicit, starea civilă care decurge din acestea.

15. Clasificaţi înregistrările în registrele de stare civilă

Răspuns:

a) prin întocmire de acte de stare civilă;
b) prin înscriere de menţiuni.

16. Când se face înregistrarea prin întocmire de acte de stare civilă?

Răspuns:

a) la declararea naşterii, când se întocmeşte actul de naştere al persoanei;
b) la încheierea căsătoriei, când se întocmeşte actul de căsătorie al soţilor;
c) la declararea decesului la organele de stare civilă, când se întocmeşte actul de deces al persoanei.

17. Care sunt menţiunile care pot face subiectul înregistrării prin înscrierea de menţiuni?

Răspuns:

a) stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă şi încuviinţarea purtării numelui;
b) contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii;
c) căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei;
d) adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei;
e) pierderea sau dobândirea cetăţeniei române;
f) schimbarea numelui;
g) deces;
h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe ele;
i) schimbarea sexului, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

18. Unde se întocmesc înregistrările de stare civilă în cazul cetăţenilor români aflaţi în străinătate?

Răspuns:
Fie la misiunile diplomatice ori la oficiile consulare de carieră ale României, fie la autorităţile locale competente ale statului străin.

19. Cum se poate face anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă?

Răspuns:
Numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi se înscrie prin menţiune pe actul de stare civilă corespunzător.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO