marți, 26 octombrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (04)

01. Definiţi interpretarea legii penale

Răspuns:
Operaţiunea logico-raţională care se efectuează în vederea aplicării normelor juridice şi are drept scop aflarea înţelesului exact al unei dispoziţii legale, pentru a putea stabili dacă şi în ce limite aceasta îşi găseşte aplicare într-un anumit caz concret.

02. Clasificaţi interpretarea în funcţie de metoda utilizată

Răspuns:

a) interpretarea gramaticală;
b) interpretarea istorică;
c) interpretarea logico-sistematică;
d) interpretarea teleologică.

03. Ce este interpretarea gramaticală?

Răspuns:
Acea modalitate care îşi propune să stabilească semnificaţia normei penale pornind de la sensul termenilor utilizaţi de către legiuitor.

04. Ce este interpretarea istorică?

Răspuns:
Porneşte de la premisa că dreptul nu se poate detaşa de contextul social-politic în care a fost creat şi constă în căutarea înţelesului normei de drept penal prin studierea condiţiilor de ordin politic, social, economic, juridic în care a fost adoptată.

05. Ce este interpretarea logico-sistematică?

Răspuns:
Îşi propune să descifreze sensul unei norme legale pornind de la integrarea ei în logica generală a sistemului legal şi de la conexiunile sale cu alte norme.

06. Ce este interpretarea teleologică?

Răspuns:
Metoda care îşi propune lămurirea înţelesului normei juridice pornind de la finalitatea acesteia.

07. În ce constă interpretarea evolutivă a legii?

Răspuns:
Interpretarea teleologică poate conduce la o interpretare evolutivă a legii penale, prin actualizarea continuă a textelor legale, încercându-se astfel ca, fără a contrazice sensul literal al termenilor utilizaţi, aceste texte să fie în acord cu nivelul de dezvoltare a societăţii şi să corespundă necesităţilor momentului.

08. Delimitaţi interpretarea evolutivă de analogie

Răspuns:
Interpretarea extensivă se deosebeşte de analogie prin aceea că, în vreme ce interpretarea extensivă are ca efect includerea în conţinutul normei a unui maxim de accepţiuni permise de sensul literal al termenilor utilizaţi de legiuitor, fără a-l depăşi, analogia presupune extinderea aplicării unei norme dincolo de accepţiunile posibile ale noţiunilor utilizate în preceptul normei.

09. Ce este neretroactivitatea legii?

Răspuns:
Această consecinţă a principiului legalităţii vizează interzicerea aplicării retroactive a legii penale.

10. Care sunt implicaţiile principiului legalităţii pedepsei pentru legiuitor?

Răspuns:

a) stabilirea speciei sancţiunii pentru fiecare infracţiune în parte;
b) stabilirea conţinutului fiecărei sancţiuni prevăzute de lege;
c) stabilirea duratei sau cuantumului sancţiunii aplicabile;
d) stabilirea criteriilor pe baza cărora judecătorul va face individualizarea judiciară, în cadrul limitelor speciale.

11. Care sunt implicaţiile principiului legalităţii pedepsei pentru judecător?

Răspuns:

a) nu poate stabili o altă sancţiune decât cea aplicabilă, potrivit legii, pentru fapta comisă;
b) nu poate depăşi niciodată limitele generale ale unei specii de pedeapsă, indiferent de natura sau numărul cauzelor de atenuare sau agravare incidente;
c) nu poate aplica în mod cumulativ sancţiuni prevăzute alternativ de lege;
d) trebuie să respecte criteriile de individualizare a pedepsei şi modalităţile de executare prevăzute de lege.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO