vineri, 29 octombrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (08)

01. Clasificaţi normele penale în funcţie de funcţia îndeplinită

Răspuns:

a) norme de incriminare;
b) norme integratoare.

02. Ce sunt normele de incriminare?

Răspuns:
Normele care impun o anumită conduită sub ameninţarea unei sancţiuni.

03. Ce sunt normele integratoare?

Răspuns:
Norme care nu impun o anumită conduită subiecţilor şi nu instituie sancţiuni, menirea lor fiind aceea de a facilita aplicarea normelor de incriminare.

04. Clasificaţi şi definiţi fiecare categorie de normă integratoare

Răspuns:

a) normele directive - instituie principiile ce guvernează aplicarea legii într-o anumită materie;
b) normele interpretative – prin care se explică înţelesul ce trebuie atribuit altor norme;
c) normele de conflict – prin care se reglementează modul de soluţionare a situaţiilor în care mai multe norme au vocaţie de aplicare concomitentă cu privire la o anumită situaţie;
d) normele tranzitorii – care prevăd modul de rezolvare a situaţiilor în care un raport juridic s-a întins sub efectul mai multor legi.

05. Clasificaţi normele penale în funcţie de elementele care se găsesc în structura unei anumite norme

Răspuns:

a) norme complete;
b) norme incomplete.

06. Ce sunt normele complete?

Răspuns:
Acele norme care conţin toate elementele specifice dispoziţiei şi sancţiunii, astfel că ele se pot aplica în mod autonom.

07. Ce sunt normele incomplete?

Răspuns:
Acele norme juridice din structura cărora lipseşte fie dispoziţia, fie sancţiunea, fie elemente ale acestora, pe care le împrumută din conţinutul altor norme.

08. Clasificaţi normele incomplete

Răspuns:

a) norme-cadru (sau norme în alb);
b) norme de trimitere;
c) norme de referire.

09. Definiţi normele în alb

Răspuns: Acele norme prin care se fixează o incriminare-cadru şi sancţiunea corespunzătoare acesteia, urmând ca detalierea faptelor interzise prin incriminarea-cadru să se realizeze ulterior, printr-o altă normă.

10. Definiţi normele de trimitere

Răspuns: Normele incomplete care împrumută dispoziţia sau sancţiunea din cuprinsul altor norme, devenind ulterior independente faţă de acestea.

11. Definiţi normele de referire

Răspuns: Normele care împrumută dispoziţia sau sancţiunea dintr-o altă normă, rămânând ulterior legate de aceasta, astfel că orice modificare a normei la care se face referire afectează norma de referire.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO