marți, 19 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (IX)

01. Care este cel mai complet şi mai semnificativ mijloc de individualizare a persoanei?

Răspuns:
Starea civilă.

02. Definiţi codul numeric personal

Răspuns:
Un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

03. Cine şi când atribuie codul numeric personal?

Răspuns:
Pentru cetăţenii români a căror naştere s-a înregistrat în România, codul numeric personal se atribuie de către ofiţerul de stare civilă, odată cu întocmirea actului de naştere.

04. În ce condiţii se poate schimba codul numeric personal?

Răspuns:
Nu se poate schimba decât în cazurile în care se modifică, potrivit legii, datele privind sexul şi data naşterii.

05. Definiţi starea civilă

Răspuns:
Ansamblul de calităţi (atribute) personale – de fapt şi juridice – care trebuie evidenţiate prin actele de stare civilă, în scopul individualizării persoanei în familie şi în societate.

06. Care este conţinutul stării civile?

Răspuns:

a) sexul persoanei;
b) filiaţia;
c) numele;
d) starea conjugală;
e) cetăţenia.

07. În ce constă starea civilă ca drept subiectiv de individualizare a persoanei?

Răspuns:

a) posibilitatea omului de a se individualiza prin starea sa civilă;
b) posibilitatea de a pretinde să fie individualizat de alţii prin starea sa civilă;
c) posibilitatea de a apela, la nevoie, la forţa de constrângere a statului.

08. Enumeraţi caracteristicile stării civile

Răspuns:

a) legalitatea;
b) indivizibilitatea;
c) personalitatea;
d) indisponibilitatea;
e) imprescriptibilitatea.

09. În ce constă legalitatea stării civile?

Răspuns:
De la început (de la naştere) şi până la sfârşit (la moarte) starea civilă este cârmuită, cu precădere, de lege, prin dispoziţii cu caracter imperativ, deci mai puţin de voinţa titularului ei.

10. În ce constă naţionalitatea stării civile?

Răspuns:
Este determinată de legea naţională a persoanei.

11. În ce constă indivizibilitatea stării civile?

Răspuns:
Chiar dacă este alcătuită din mai multe elemente, care se bucură de o relativă independenţă, starea civilă este indivizibilă, atât în ansamblul ei, cât şi d.p.d.v. al fiecărui element privit separat.

12. În ce constă indisponibilitatea stării civile?

Răspuns:
Starea civilă (sau elementele sale) nu poate fi cedată nici prin acte între vii, nici pentru cauză de moarte, nu poate fi obiect de tranzacţie, renunţare sau revocare.

13. În ce constă imprescriptibilitatea extinctivă a stării civile?

Răspuns:
Oricât timp o persoană nu exercită un element al stării civile, acesta nu se pierde (stinge).

14. În ce constă imprescriptibilitatea achizitivă a stării civile?

Răspuns:
Nici starea civilă, nici vreunul dintre elementele sale nu se pot dobândi prin simpla lor exercitare în fapt, oricât de îndelungată ar fi aceasta.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO