marți, 1 martie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (22)

01. În ce constă răspunderea comitentului pentru fapta prespusului?

Răspuns:
Comitenţii răspund de prejudiciul cauzat de prepuşii lor în funcţiile ce li s-au încredinţat. Spre deosebire de părinţi, institutori şi meşteşugari, comitenţii nu sunt dintre cei care au posibilitatea să se exonereze de răspundere dovedind că "n-au putut împiedica faptul prejudiciabil".

02. În ce constă raportul dintre comitent şi prepus?

Răspuns:
Ceea ce este definitoriu pentru calităţile de comitent şi prepus este existenţa unui raport de subordonare care îşi are temeiul în împrejurarea că, pe baza acordului dintre ele, o persoană fizică sau juridică a încredinţat unei persoane fizice o anumită însărcinare.

03. Enumeraţi temeiurile de naştere a raportului de prepuşenie

Răspuns:

a) contractul de muncă (prezumţie relativă);
b) calitatea de membru al organizaţiei cooperatiste;
c) contractul de mandat (în mod excepţional, dacă există o deplină subordonare a mandatarului faţă de mandant);
d) contractul de antrepriză (în mod excepţional, dacă antreprenorul, renunţând la autonomia sa, se subordonează efectiv autorităţii beneficiarului lucrării);
e) calitatea de militar în termen (în situaţia în care i se încredinţează acestuia o atribuţie care excede îndatoririle ce ţin de îndeplinirea serviciului militar).

04. Enumeraţi condiţiile răspunderii pentru fapta prepusului

Răspuns:

a) existenţa prejudiciului;
b) existenţa faptei ilicite a prepusului;
c) existenţa raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu;
d) existenţa vinei prepusului în comiterea faptei ilicite.

05. Care sunt condiţiile speciale ale răspunderii comitentului pentru fapta prepusului?

Răspuns:

a) existenţa raportului de prepuşenie;
b) prepuşii să fi săvârşit fapta „în funcţiile ce li s-au încredinţat”.

06. În ce constă răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale?

Răspuns:
Proprietarul unui nimal, sau acela care se serveşte de dânsul, în cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul cauzat de animal, sau că animalul se află în paza sa, sau că a scăpat (art. 1001 C.civ.).

07. Care sunt animalele care pot angaja răspunderea pentru prejudicii?

Răspuns:
Animalele apropriate într-o formă oarecare şi care pot fi efectiv supravegheate (animalele domestice, animalele sălbatice captive, animalele sălbatice din rezervaţiile ori din parcurile de vânătoare închise).

08. Care sunt persoanele care sunt ţinute a răspunde pentru prejudiciile cauzate de animale?

Răspuns:
Acelea care, la momentul producerii prejudiciului, aveau paza juridică a animalului.

09. Ce este paza juridică a animalului?

Răspuns:
Paza juridică este dreptul pe care îl are o persoană de a se folosi de animalul respectiv, care implică prerogativa de comandă, de direcţie şi supraveghere asupra animalului. Până la proba contrarie, se prezumă că paza juridică aparţine proprietarului. Paza juridică nu se confundă cu paza materială a animalului.

10. Care sunt condiţiile răspunderii pentru fapta animalului?

Răspuns:
Victima prejudiciului trebuie să facă dovadă că prejudiciul a fost cauzat de către animal şi că, la data cauzării prejudiciului, animalul se afla în paza juridică a persoanei de la care se pretinde plata despăgubirilor.

11. În ce constă răspunderea petnru ruina edificiului?

Răspuns:
Proprietarul unui edificiu este responsabil de prejudiciul cauzat prin ruina edificiului, când ruina este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie.

12. Ce se înţelege prin ruina edificiului?

Răspuns:
Nu numai dărâmarea completă, dar şi orice dezagregare a materialului din care este construit, care, prin cădere, provoacă un prejudiciu unei alte persoane. Nu este vorba de demolarea voluntară, ci doar dezagregarea ori dărâmarea involuntară.

13. Care este natura prezumţiei de vină a proprietarului?

Răspuns:
Prezumţie cu caracter absolut, instituind ideea unei răspunderi obiective a proprietarului. Nu interesează cine este locatarul edificiului respectiv, cine are paza juridică a acestuia, cine este constructorul ori arhitectul, ci doar cine este proprietarul său actual.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO