luni, 14 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (06)

01. Cum se face repartizarea moştenirii între descendenţi?

Răspuns:
Descedenţii sunt chemaţi la moştenire în ordinea gradului de rudenie cu defunctul, astfel încât descendenţii în grad mai apropiat înlătură de la moştenire pe descendenţii în grad mai îndepărtat.

Descendenţii de acelaşi grad chemaţi la moştenire în nume propriu împart moştenirea pe capete, adică pe părţi egale.

Dacă descendenţii vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor, cota de moştenire legală revenind acestuia se va calcula în raport cu întreaga moştenire, iar restul se va împărţi între descendenţi conform regulilor anterioare.

02. Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului de moştenire legală al descendenţilor

Răspuns:

a) descendenţii defunctului sunt moştenitori rezervatari;
b) descendenţii defunctului sunt moştenitori sezinari;
c) între moştenitorii descendenţi ai defunctului, ori între unul sau mai mulţi descendenţi şi soţul supravieţuitor, funcţionează obligaţia de raport.

03. Ce sunt moştenitorii rezervatari?

Răspuns:
Existenţa acestora înseamnă că defunctul nu poate dispune prin liberalităţi decât în limitele cotităţii disponibile a moştenirii, rezerva revenindu-le acestora de drept.

04. Ce sunt moştenitorii sezinari?

Răspuns:
Aceştia au dreptul de a intra în stăpânirea moştenirii fără a fi necesare îndeplinirea unor verificări sau formalităţi prealabile.

05. Ce este obligaţia de raport?

Răspuns:
Obligaţia de a aduce la masa succesorală pentru a fi împărţite între ei donaţiile primite direct sau indirect de la defunct, cu excepţia situaţiei în care donaţia s-a făcut cu scutire de raport.

06. Există vreo preferinţă în privinţa naşterii lui de cujus din căsătorie sau dinafara căsătoriei?

Răspuns:
Nu. Părinţii defunctului sunt trataţi identic indiferent dacă acesta provine din căsătorie sau dinafara căsătoriei. Categoria ascendenţilor privilegiaţi include şi pe adoptatorii defunctului, indiferent dacă adopţia este cu efecte depline sau cu efecte restrânse.

07. Cum se face repartizarea moştenirii în cazul în care cei chemaţi la succesiune fac parte din clasa a doua de moştenitori?

Răspuns:
Există trei situaţii:
a) ascendenţii privilegiaţi vin singuri la moştenire;
b) ascendenţii privilegiaţi vin la moştenire împreună cu colateralii privilegiaţi;
c) ascendenţii privilegiaţi vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor.

08. Cum se face repartizarea moştenirii atunci când ascendenţii privilegiaţi vin singuri la moştenire?

Răspuns:
Împărţirea se face pe capete între părinţi. Dacă vine un singur părinte, moştenirea va fi în întregime a acestuia. Dacă defunctul a fost adoptat cu efecte restrânse, la moştenirea sa vin atât părinţii buni, cât şi cei adoptivi.

09. Cum se face repartizarea moştenirii atunci când ascendenţii privilegiaţi vin la moştenire împreună cu colateralii privilegiaţi?

Răspuns:

a) atunci când la moştenire vine un singur părinte, acesta va primi ¼ din moştenire, restul de ¾ revenind colateralilor privilegiaţi, indiferent de numărul acestora, care o vor împărţi în trei în părţi egale sau pe tulpini;
b) dacă la moştenire vin tata şi mama defunctului, aceştia vor primi 1/2 din moştenire, împărţind-o între ei în părţi egale, restul de 1/2 revenind colateralilor privilegiaţi, care o vor împărţi între ei în părţi egale sau pe tulpini.

10. Cum se face repartizarea moştenirii atunci când ascendenţii privilegiaţi vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor?

Răspuns:
Cota legală a soţului supravieţuitor se va deduce din întreaga moştenire, iar cu privire la restul rămas după această operaţiune se vor aplica regulile de mai sus.

11. Care sunt caracterele juridice ale dreptului de moştenire legală al ascendenţilor privilegiaţi?

Răspuns:

a) în cazul acestora, nu se poate pune problema reprezentării succesorale;
b) aceştia nu au obligaţia de a raporta donaţiile primite de la defunct în timpul vieţii lui;
c) sunt moştenitori rezervatari şi sezinari.

12. Fraţii vitregi intră în categoria colateralilor privilegiaţi?

Răspuns:
Nu.

13. Cum se face repartizarea moştenirii între colateralii privilegiaţi care provin din aceiaşi părinţi?

Răspuns:
Există trei situaţii:
a) colateralii privilegiaţi vin singuri la moştenire;
b) colateralii privilegiaţi vin la moştenire împreună cu ascendenţii privilegiaţi;
c) colateralii privilegiaţi vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor.

14. Cum se face repartizarea moştenirii atunci când colateralii privilegiaţi vin singuri la moştenire?

Răspuns:
Aceştia împart între ei succesiunea în părţi egale, dacă vin la moştenire în nume propriu, sau pe tulpini, dacă vin la moştenire prin reprezentare.

15. Cum se face repartizarea moştenirii atunci când colateralii privilegiaţi vin la moştenire împreună cu ascendenţii privilegiaţi?

Răspuns:
Colateralilor privilegiaţi le revine din moştenire o cotă de 3/4, atunci când vin la succesiune în concurs cu un singur ascendent privilegiat, sau o cotă de 1/2, atunci când vin la móştenire în concurs cu doi sau mai mulţi ascendenţi privilegiaţi.

16. Cum se face repartizarea moştenirii atunci când colateralii privilegiaţi vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor?

Răspuns:
Cota soţului supravieţuitor se va deduce din întreaga moştenire, iar restul se va împărţi conform regulilor de mai sus.

17. Cum se face repartizarea moştenirii între colateralii privilegiaţi care provin din părinţi diferiţi?

Răspuns:
Împărţirea se face pe două linii, maternă şi paternă. Fraţii uterini vor moşteni numai pe linie maternă, iar fraţii cosângeni vor moşteni numai pe linie paternă. Fraţii buni vor moşteni în ambele linii.

18. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la moştenire legală al colateralilor privilegiaţi?

Răspuns:

a) colateralii privilegiaţi pot fi reprezentaţi la moştenire de descendenţii lor;
b) colateralii nu sunt rezervatari, nu beneficiază de sezină şi nu datorează raportul donaţiilor.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO