joi, 31 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (11)

01. În ce condiţii este valabil legatul lucrul altuia?

Răspuns:
Legatul lucrul altuia este valabil în cazul în care testatorul a dispus în cunoştinţă de cauză, ştiind că bunul nu-i aparţine, prezumându-se că dispunătorul a dorit ca moştenitorii săi să achiziţioneze acel bun şi să-l transmită legatarului, iar în cazul în care testatorul a dispus de bun crezând că este al său, legatul nu este valabil întrucât dispunătorul s-a aflat în eroare.

02. Diferenţiaţi legatul lucrul altuia de dreptul de creanţă asupra moştenirii

Răspuns:
Pentru a fi vorba de legatul lucrului altuia este necesar ca obiectul acestuia să îl constituie un bun individual determinat, iar momentul care se are în vedere este acela al deschiderii moştenirii, iar nu cel al actului de dispoziţie.

În cazul legatului având ca obiect o anumită cantitate de bunuri de gen, este vorba de un drept de creanţă asupra moştenirii, iar nu despre un drept de proprietate care trebuie să se regăsească în masa succesorală la data decesului testatorului, cel ţinut la executarea legatului fiind obligat să procure bunuri de natura celor care formează obiectul liberalităţii de o calitate medie şi să le predea legatarului.

03. Care este soarta legatului făcut din eroare?

Răspuns:
Este anulabil.

04. Care este cauza testamentului?

Răspuns:
Motivul impulsiv şi determinant pentru dispunător de a face liberalitatea, care, prin reprezentarea mentală a unui scop anume, diferă de la caz la caz.

05. Cum se face proba inexistenţei, a falsităţii, a caracterului ilicit sau imoral al cauzei testamentului?

Răspuns:
Prin orice mijloc de dovadă, indiferent dacă rezultă din indicii intrinseci (cuprinse în) sau extrinseci (exterioare) testamentului.

06. Care este sancţiunea inexistenţei cauzei, cauzei false, cauzei ilicite sau imorale a testamentului?

Răspuns:
Nulitatea absolută.

07. În ce constă caracterul solemn al testamentului?

Răspuns:
Testamentul este un act căruia i se impun ad validitatem îndeplinirea unor condiţii de formă.

08. Enunţaţi regulile comune tuturor testamentelor

Răspuns:

a) exigenţa unui înscris;
b) testamentele conjunctive sunt interzise.

09. Ce se întâmplă în situaţia în care testamentul făcut de defunct este pierdut sau distrus?

Răspuns:
Dacă dispariţia instrumentului probator a avut loc datorită unui caz de forţă majoră sau caz fortuit, dovada se poate face prin orice mijloc de probă, inclusiv martori şi prezumţii.

10. Ce trebuie să dovedească cel care se pretinde legatar în cazul unui testament pierdut sau distrus?

Răspuns:

a) faptul că testamentul a existat şi a fost valabil;
b) faptul că a dispărut sau că a pierit indiferent de voinţa testatorului;
c) conţinutul testamentului.

11. Ce este testamentul conjunctiv?

Răspuns:
Acela prin care două sau mai multe persoane testează prin acelaşi act una în favoarea celeilalte, sau în favoarea unei a treia persoane.

12. Cum se sancţionează lipsa formei în materie de testamente?

Răspuns:
Nulitatea absolută.

13. Cu ce echivalează ratificarea sau confirmarea unui testament nul pentru lipsa formei?

Răspuns:
Renunţarea moştenitorilor la dreptul de a opune legatarilor acel viciu de formă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO